Masarykova univerzita

Zodpovězení odpovědníku

česky | in English

odpovědník Demo otázek Seřaďte

Nemáte uložené žádné zodpovídání tohoto testu (nebo máte vypnuté cookies?)

Materiál slouží k ujasnění si, jaké otázky nabízí e-learning v IS MU. Můžete si zkusit na otázky odpovědět.
Skrýt parametry odpovědníku.
Základní informace
  • počet otázek: 6
  • čas: bez omezení
Implicitní bodování
  • neboduje se
Prohlídka odpovědí
  • přístupná po zodpovězení
Průchody
  • odpovědi lze měnit
Míra shody u vepisovaných odpovědí
  • nezáleží na velikosti písmen
  • nezáleží na diakritice
  • povoleno zaměnit různé uvozovky a apostrofy
  • nezáleží na interpunkci
  • povolené alternativy typu [it's|it is]

V tomto typu otázky student nějakým způsobem třídí nabídnuté možnosti. Často se používá v režimu interaktivního materiálu Oživený text - pro test porozumění předchozímu výkladu a pod.

1.  Přiřazování slov v odstavci - jazykový kurs

An introduction is a very important part of a presentation. It should not only arouse curiosity, but also provide an overview* of the most important points. The audience should get the impression that your topic is well thought out (an interesting, informative title), that you have done the audience analysis (well-chosen style and register*), and that you have a clear idea about the actual content of the presentation (outline of the main points). Here are some tasks that will help you practice the introduction.
Complete the following introduction with words from the list.
Good afternoon and thank you for making the effort to be here with us today. My names Rachel Rawlins and Im responsible for teaching methodology. What Id like to do today is teaching methods at Czech universities. This talk will hopefully a springboard* for discussion. Im going to   the methods from three   : firstly, the students; secondly, the teachers; and , the materials. If you have any , just interrupt me as I . Your point of view may well be different, and we'd like to from you.

2.  Přiřazování slov v odstavci - odborný kurs
V inzerátu vypadly některé části. Dokážete doplnit?
Prodám   s konfigurací CPU 1,7GHz-2GHz, 256   RAM,
40 GB , GeForce4MX440 64MB, MDB: i845, 17  monitor,


3.  Seřazení vět - např. jazykový kurs
The sentences a-e below are the end of a presentation, but they are in the wrong order. Put them into the right order.


4.  Srovnání podle určitého ukazatele - odborný kurs

Srovnejte následující země podle výše prům. HDP na obyvatele (v roce 2003)5.  Seřazení podle určitého parametru - odborný kurs
Pokuste se odhadnout, jakou cenu mají jednotlivé základní komponenty
a periferie počítače.  Ceny jsou přibližné.

6.  Přířazení slov s upřesněním úkolu v textu - jaz. kurs
Endings can become repetitive, so it is important to have a choice of words and expressions ready. Use one of the following expressions to replace the synonyms in bold.
That brings me to the end of () my presentation ( ). Let me just run over ( ) the key () points again. Very briefly, there are three. First, socio-biology in contrast to ecology, second ( )to economy, and third ( ) to political science. From what you have heard (), there are some very good () reasons to see socio-biology as any treatment of social phenomena that basically draws () on neo-Darwinist theory. At this point ( ), Id like to leave you with the following thought ( ): remember that politics, ecology, as well as economy are part of life, and biology is the study of life. In my opinion ( ), the only possibility is to accept the existence ( ) of socio-biology as an equal to other social sciences. Thank you for your attention () and now, if you have any questions, Id be pleased () to answer them.

a vyhodnotit moje odpovědi