Masarykova univerzita

Zodpovězení odpovědníku

česky | in English

odpovědník Demo otázek Vyberte z menu, Zaškrtněte možnosti

Nemáte uložené žádné zodpovídání tohoto testu (nebo máte vypnuté cookies?)

Materiál slouží k ujasnění si, jaké otázky nabízí e-larning v IS MU. Můžete si zkusit na otázky odpovědět.
Skrýt parametry odpovědníku.
Základní informace
  • počet otázek: 5
  • čas: bez omezení
Implicitní bodování
  • neboduje se
Prohlídka odpovědí
  • přístupná po zodpovězení
Průchody
  • odpovědi lze měnit
Míra shody u vepisovaných odpovědí
  • nezáleží na velikosti písmen
  • nezáleží na diakritice
  • povoleno zaměnit různé uvozovky a apostrofy
  • nezáleží na interpunkci
  • povolené alternativy typu [it's|it is]

Student vybírá z daných možností. Pomocí výběrů z menu lze tvořit složitější otázky vhodné např. do režimu interaktivního materiálu Oživený text (kontrola porozumění předchozímu výkladu a pod.). Výběr zaškrtávacích možností je klasický formát pro testové otázky, vhodný např. pro tisk písemek a jejich následné skenování a rozpoznání v IS.

1.  Výběr z menu - vhodné tvrzení
Zkuste odhadnout:
2.  Vyberte z menu - jazykový kurs
Hodiny odb?ly dvanáctou. (33 úloh)

V bstřině plavali pstruzi.  Bli jsme pozváni na zabjačku do Blan.  V říjnu se dobvají brambory.  Blo b škoda tu hračku rozbt.  Peřina bla přehozena přes bdlo.  Tetička nás pobzela, abchom jedli.  Španělští dobvatelé bli domorodci přijati přátelsky.  Hřebk bl rezavý.  Jan Lucemburský bl zabit v btvě u Kresčaku.  Čas ubhá jako voda.


3.  Vyberte z jedné nabídky


4.  Zaškrtněte právě jednu možnost
Operační systém Linux vzniká od roku* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

5.  Zaškrtněte více možností
Maximálně 2 z nabídnutých odpovědí jsou správné. Váš výběr označte zakroužkováním příslušné odpovědi. Pokud bude označeno více  než 2  odpovědi, otázka nebude hodnocena.
Za hladovění v krvi

a vyhodnotit moje odpovědi