Masarykova univerzita

Zodpovězení odpovědníku

česky | in English

odpovědník Jak se máte v IS MU?

Nemáte uložené žádné zodpovídání tohoto testu (nebo máte vypnuté cookies?)

Základní informace
  • počet otázek: 24
  • čas: bez omezení
Implicitní bodování
  • neboduje se
Prohlídka odpovědí
  • přístupná po zodpovězení
Průchody
  • odpovědi lze měnit
Míra shody u vepisovaných odpovědí
  • nezáleží na velikosti písmen
  • nezáleží na diakritice
  • povoleno zaměnit různé uvozovky a apostrofy
  • nezáleží na interpunkci
  • povolené alternativy typu [it's|it is]

Spustit odpovědník