Parametry odpovědníku

5 otázek
Neboduje se.
VíceMéně

Základní informace 
počet otázek:   5počet otázek:   5
čas: bez omezení čas: bez omezení 
Lze spustit
kdykoli
Prohlídka odpovědí
přístupná po zodpovězení
Vzhled a uspořádání testu
aktivní kontrola barevným pruhem
1 otázka na jedné stránce
Průchody
odpovědi lze měnitodpovědi lze měnit
odpovídat lze znovuodpovídat lze znovu

Organizační pokyny

Tento subtest kombinuje principy úloh z klasických subtestů TSP Numerické myšlení a Analytické myšlení. Uchazeč musí prokázat schopnost zacházet s čísly, ovládat početní operace a rozpoznávat vztahy mezi čísly. Úlohy budou zkoumat také schopnost logického uvažování a vhodné aplikace pravidel výrokové logiky.

V tomto ukázkovém testu jsou prezentovány pouze některé principy úloh, v ostrém testu se mohou objevit i jiné principy a typy úloh, které budou těmto více či méně podobné.

Nový odpovědník