ROPOT parameters

5 questions
No scores are being assigned.
MoreLess

Basic information 
number of questions:   5number of questions:   5
Time: no limitation Time: no limitation 
Start restrictions
anytime
Browse answers
accessible after a ROPOT session
Appearance and layout of the test
active check via the color column
1 question per page
Sessions
answers can be editedanswers can be edited
questions can be answered repeatedlyquestions can be answered repeatedly

ROPOT-Related Instructions

Úlohy tohoto subtestu se primárně orientují na schopnost kritického posouzení a vyhodnocení předložených informací. Takové informace mohou představovat úryvky z vědeckých prací, výňatek ze zákona nebo řádů nějaké instituce, případně úryvek z novinového komentáře, apod. Uchazeč má pak za úkol posoudit odpovědi nabízené pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy a vyhodnotit správnost uvedených závěrů.

V tomto ukázkovém testu jsou prezentovány pouze některé principy úloh, v ostrém testu se mohou objevit i jiné principy a typy úloh, které budou těmto více či méně podobné.

New ROPOT session