Rozbalit všechny podosnovy Zobrazit ve formátu pro tisk |

Nemáte uložené žádné preference (nebo máte vypnuté cookies?)

Test studijních předpokladů

Poslední změna: 19. 3. 2008 08:49.58

Na této stránce najdete materiály k přípravě na Test studijních předpokladů.

Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.

TSP je přijímací zkouškou pro bakalářské studium (a pětileté magisterské) na většině fakult MU.

Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2016 00:01 do 1. 12. 2017 00:01
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:45.28

Nejlepší přípravou na Test studijních předpokladů je projít si e-learningový kurz, ale také procvičovat úlohy ze starších TSP. Abychom vám přípravu usnadnili, najdete zde elektronické verze všech 12 variant TSP 2016 v podobě tzv. odpovědníků.

Nemusíte si tedy testy tisknout, měřit si čas odpovídání a počítat správné odpovědi podle klíče. Stačí test vyplnit na počítači a okamžitě znáte počet bodů i správné odpovědi.

Doporučujeme ovšem připravit si k počítači tužku a papír na poznámky a výpočty - u některých úloh je využijete. (Kalkulačky ani jiné pomůcky nejsou při TSP dovoleny.)

Poslední změna: 21. 11. 2016 22:49.42

Budou otázky v TSP 2017 stejné jako v TSP 2016?

 • Nebudou. Test je každý rok obměňován - mění se především obsah úloh. Nelze tedy spoléhat na to, že úspěšné vyřešení ukázkových loňských testů vám zajistí úspěch u testů letošních.
 • TSP 2017 se podobně jako TSP 2016 skládá z 60 položek členěných do 6 subtestů. Každý subtest obsahuje 10 položek. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. Tyto položky zadávané v angličtině se mohou objevit v kterékoli části TSP 2017 (v roce 2016 byly v cizím jazyce uváděny pouze položky ze subtestu Kritické myšlení).  
 • Způsob hodnocení zůstává stejný jako v TSP 2016: každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů.
 • Doba vyhrazená na řešení TSP 2017 je 100 minut.
 • Účelem seznámení se se staršími testy je porozumět principům úloh - nesnažte se je naučit nazpaměť.
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:50.16

Kdo může pracovat s odpovědníkem?

 • Může si je vyzkoušet kdokoliv z Internetu. Systém si odpovědi uloží tak, že pokud do odpovědníku vstoupíte příště ze shodného počítače, systém to pozná a ukáže vám odpovědi z minula (pod odkazem prohlídka). 
 • Pokud máte ale nějakou založenou e-přihlášku (starou či novou), je lepší vstoupit do ní a pak teprve do Odpovědníků k TSP. Pak jsou odpovědi uloženy k vašemu jménu a heslu budete je mít dostupné ze kteréhokoliv počítače (doma, ve škole, ...).
 • Máte-li již přístup do Informačního systému MU, můžete Odpovědníky k TSP vyzkoušet i odsud.
 • Ke klikání v Odpovědnících k TSP se při hodnocení v příjímacím řízení na MU samozřejmě nijak nepřihlíží.
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:08.37

Jak pracovat s odpovědníkem:

 • Odpovědník je členěn podle struktury TSP 2016 na 7 stránek.
 • Na další stránku přejdete kliknutím na tlačítko Následující stránka.
 • Ke kterékoli položce se můžete v průběhu testu vrátit a případně změnit svou odpověď. V odpovědníku se pohybujete pomocí tlačítek Předchozí stránka a Následující stránka, případně zadáte číslo stránky za tlačítko Přejít na str.
 • Poté, co odpovídání dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit a vyhodnotit moje odpovědi. Objeví se údaj o počtu bodů, tj. správně vyřešených položek. Pozor: je potřeba mít v prohlížeči povolené cookies, jinak se odpovědi neuloží (obvykle mívají prohlížeče povoleno).
 • Kliknutím na tlačítko prohlídka zjistíte, které položky jste řešili správně a která odpověď byla správná u těch ostatních.
 • Chcete-li získat rámcovou představu, jaký percentil odpovídá Vašemu skóre, můžete se podívat na statistiky dané varianty TSP 2016, na něž odkazujeme pod odpovědníkem.
 • Čas odpovídání je nastaven na 100 minut, v průběhu testu se ukazuje údaj o zbývajícím čase. Test je možné skládat opakovaně.
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:53.34

Vyzkoušejte si nanečisto práci s odpovědníkem

Než se pustíte do "ostrých" testů, na jednoduchém příkladu odpovědníku si můžete vyzkoušet, jak aplikace vypadá - jak zadávat odpovědi, jak se pohybovat mezi stránkami a jak své odpovědi uložit.

Poslední změna: 21. 11. 2016 22:54.07 Cvičný test /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp_cvic.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:54.42

Varianty TSP 2016 (s cizojazyčnými položkami v anglickém jazyce)

Poslední změna: 21. 11. 2016 22:55.17 TSP 2016 Varianta 01, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v01en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:00.35 Statistiky získaných bodů varianty 01
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v01.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:55.35 TSP 2016 Varianta 02, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v02en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:00.48 Statistiky získaných bodů varianty 02
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v02.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:55.50 TSP 2016 Varianta 03, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v03en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:01.00 Statistiky získaných bodů varianty 03
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v03.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:56.00 TSP 2016 Varianta 04, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v04en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:01.15 Statistiky získaných bodů varianty 04
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v04.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:56.07 TSP 2016 Varianta 05, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v05en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:02.27 Statistiky získaných bodů varianty 05
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v05.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:58.54 TSP 2016 Varianta 06, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v06en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:02.43 Statistiky získaných bodů varianty 06
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v06.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:59.04 TSP 2016 Varianta 07, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v07en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:03.00 Statistiky získaných bodů varianty 07
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v07.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:59.13 TSP 2016 Varianta 08, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v08en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:03.20 Statistiky získaných bodů varianty 08
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v08.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:59.20 TSP 2016 Varianta 09, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v09en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:03.30 Statistiky získaných bodů varianty 09
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v09.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:59.28 TSP 2016 Varianta 10, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v10en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:03.39 Statistiky získaných bodů varianty 10
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v10.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:59.38 TSP 2016 Varianta 11, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v11en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:03.48 Statistiky získaných bodů varianty 11
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v11.pdf 
Poslední změna: 21. 11. 2016 22:59.45 TSP 2016 Varianta 12, Angličtina /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/tsp2016_v12en.qref
Poslední změna: 21. 11. 2016 23:03.57 Statistiky získaných bodů varianty 12
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2016/stats2016_v12.pdf 
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2015 do 1. 11. 2016
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2014 do 1. 11. 2015
Učitel doporučuje studovat od 1. 1. 2014 do 1. 11. 2014
Učitel doporučuje studovat od 1. 1. 2013 00:01 do 1. 11. 2013 23:59
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2011 do 21. 12. 2012
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2010 00:51 do 27. 10. 2011 13:51
Sbalit všechny podosnovy

Prohlédnout tuto Osnovu po přihlášení do ISu

Odkaz na tuto osnovu

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp

Pro přístup bez přihlášení do IS MU:

https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 9. 2017 03:26, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému