Pedagogická praxe 3
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Pedagogická praxe 3
Info
Období
podzim 2020

Alternativní plnění pedagogické praxe 3

Zkuste, prosím, aplikovat největší možnou míru samostatnosti a praktičnosti (v oblasti vyhledávání informací, vašich dosavadních zkušeností i fantazie), avšak ve spolupráci s provázejícím učitelem (dále PU). Písemné výstupy z těchto činností budou nedílnou součástí vašeho portfolia.


Povinné (nutno splnit všechny čtyři body)

·      Vytvořte harmonogram praxe na základě konzultace s PU (toho budete kontaktovat na základě výběru dané fakultní školy a domluvíte se s ním na dalším postupu) a vložte jej před začátkem praxe do Odevzdávárny předmětu (složka Harmonogram praxe).

výstup – 1x dokument harmonogram praxe 

·      Vytvořte metodický list a pracovní list pro výuku Tělesné výchovy na SŠ (vyšší stupeň víceletých gymnázií, SPŠ, SOŠ), může být výchozím zdrojem pro realizaci úkolů v “povinně-volitelné” části. Téma činnosti je ve vaši kompetenci (na základě konzultace s PU), vycházejte z dokumentu, který jste vytvářeli v rámci PP1 v JS 2020. Po skončení praxe vložte do Odevzdávárny předmětu (složka ML+PL) v jednom dokumentu

výstup – 1x metodický list, pracovní list

·      Zaznamenávejte průběh praxe (reflexe školy, tříd, žáků, PU, sebereflexe; důležité je vyjádřit vaše pocity a dojmy) formou otevřené eseje do tzv. Deníku praxe. Po skončení praxe vložte do Odevzávárny předmětu (složka Deník praxe).

výstup – 1x deník praxe (rozsah min. 2 A4)

·      Vyplňte po skončení praxe příslušnou část (sebe)hodnotícího dotazníku, který naleznete v Odpovědníku předmětu.

 

Povinně-volitelné (nutno splnit jeden z bodů či oba, dle možností školy)

·      Vytvořte písemnou formou a „video formou“ tzv. výzvu žákům při distanční formě studia (krátkodobější cvičební plán s možnostmi metod případné kontroly a hodnocení) včetně motivačního působení na žáky, aby výzvu splnili. Téma je částečně či úplně ve vaši kompetenci (na základě pravidelné konzultace s PU).

výstup – 1x videozáznam a písemný záznam o výzvě (obsah, forma, motivace, hodnocení) 

·      Veďte synchronní on-line vyučovací jednotku (za přítomnosti PU) na základě písemné přípravy na VJ:

       15 – 30 minut online praktická výuka – např. cvičení na židli, kompenzační cvičení, jóga, cvičení nevyžadující moc prostoru,

       15 – 30 minut online teoretická výuka – např. přednáška, diskuze o pohybové aktivitě, bezpečnost, zdravý životní styl, fair play, pravidla, historie, zajímavosti.

výstup – 2x písemná příprava na VJ

Při případné kombinaci je výstupem 1x videozáznam, písemný záznam a 1x písemná příprava na VJ. Po skončení praxe vložte dokumenty k těmto výstupům do Odevzdávárny předmětu (složka videozáznamy či přípravy na VJ).

dokumenty k výstupům naleznete ve studijních materiálech-učební materiály


Provázející učitel reflektuje písemné výstupy (metodické a pracovní listy, písemnou videovýzvu či přípravy na vyučovací jednotky) a zpracovává souhrnné hodnocení činnosti studenta formou závěrečné zprávy. 

Předchozí
Následující