Základní informace, požadavky a výstupy
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Základní informace, požadavky a výstupy
Info
Období
podzim 2021

  • Předmět Pedagogická praxe 3 bude probíhat na spolupracujících středních školách pod vedením stejných PU jako v Pedagogické praxi 2,
  • formát této praxe je souvislý v délce jednoho týdne v termínu 13.-17.12.2021,
  • podstatou této praxe bude kompletní realizace krátkodobé (jedno či vícedenní) školní „Sportovní Akce“ (dále SA) včetně všech náležitostí (turnaj, soutěže, hry),
  • vašim úkolem bude:
a) na základě konzultace s PU a vedením školy vytvořit písemný koncept SA,

b) vytvořit "propozice" k SA se všemi podstatnými informacemi pro žáky,

c) seznámit žáky se SA, vysvětlit systém, pravidla atd.,

d) zrealizovat SA,

e) zaznamenat průběh příprav i samotné akce včetně ohlasů do deníku praxe (navazuje na PP1, PP2 ....),

f) vyplnit sebereflektivní nástroj-dotazník, zajistit vyplnění PU.


  • Výstupy budou následující:
a) Koncept SA*,

b) propozice k SA*,

c) deník praxe* **,

d) vyplnění sebereflektivního nástroje-dotazníku**.


* tyto výstupy vložte do Odevzdávárny

** informace viz Interaktivní osnovy předmětu PP2

Předchozí
Následující