Příprava na tlumočení
Mgr. Bc. Eva Lalkovičová
Příprava na tlumočení
Náplní semináře bude příprava na tlumočení v podobě praktických cvičení tlumočnických kompetencí.


Prezenční výuka (úterý, G12):

12.10.

26.10.

9.11.

16.11.

7.12.

14.12.


Hodnocení:

  • aktivní účast v hodinách
  • závěrečný úkol: odevzdání 1 nahrávky konsekutivního tlumočení s písemnou reflexí svého výkonu + komentář k nahrávce 1 kolegy/kolegyně


Ukončení bloku:

Do příslušné odevzdávárny odevzdejte do 15. ledna nahrávku konsekutivního tlumočení (video v rozsahu cca 5-7 minut) společně s písemnou reflexí vlastního výkonu.

V reflexi sa zaměřte zejména na:

- jazykovou a obsahovou správnost

- styl (vhodnost zvolených styl. prostředků, registr)

- pohotovost, kreativitu, improvizaci

- práci s hlasem (artikulace, tempo, melodie...)

Následně obdržíte e-mailem jinou nahrávku tlumočnického výkonu, kterou okomentujete a komentář vložíte do druhé odevzdávárny, a to do 25. ledna.


Učitel doporučuje studovat od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 15. 11. 2021 do 21. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 13. 12. 2021 do 19. 12. 2021.
Předchozí