Expand all the sub-syllabi Print preview |

Warning:

You have not saved any preferences or your cookies might be disabled.

Lernfortschritt sichtbar machen (21.06.2013)

Last change: 21. 8. 2013 17:32.38

Seminář projektu Impact, KA1 Metodika, s názvem "Lernfortschritt sichtbar machen" se uskutečnil v pátek 21.06.2013 v prostorách jazykové studovny na CJV MU v Brně. Přednášejícím byl Norbert Conti.

Auch bei  abwechslungsreichen und genau geplantem Unterricht entsteht bei Studierenden ab Niveaustufe B1 oft das Gefühl, abseits des Wortschatzes nur wenig Neues zu lernen.  Im Seminar werden Möglichkeiten und Unterrichtsaktivitäten aufgezeigt, wie den  LernerInnen der eigene Fortschritt bewusst gemacht werden kann.

Videozáznam z každého bloku semináře je tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuse). Doplňující materiály naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresu pro přístup bez přihlášení do IS MU naleznete dole pod touto osnovou.

Aktualizováno 09.07.2012: Videozáznam z každého bloku semináře je již tvořen jediným souborem (přehrávačem videa) a všechna videa jsou již sestříhána (tj. byla odstraněna místa, kde přednášející nemluví ani neprobíhá diskuze). Doplňující materiály (prezentace, handouty) naleznete v samostatné sekci. Všechny materiály včetně této osnovy jsou nyní přístupné veřejnosti. Adresa pro přístup bez nutnosti přihlášení do IS MU je: http://is.muni.cz/do/1496/impact-obsah/ka4/20120613.qwarp

Technický kontakt: Daniel Kurowski, technik CJV MU, učo 396015

Contract all the sub-syllabi

Browse this syllabus after logging into the IS

Link to this syllabus:

https://is.muni.cz/auth/do/1496/impact/obsah/ka1/20130621.qwarp

A link to use for accessing the syllabus from outside IS MU:

https://is.muni.cz/do/1496/impact/obsah/ka1/20130621.qwarp

Other references 


Go to top | Current date and time: 19. 4. 2018 17:29, Week 16 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System