Expand all the sub-syllabi Print preview |

Warning:

You have not saved any preferences or your cookies might be disabled.

Back to main syllabus

Procvičování TSP 2014

Last change: 18. 11. 2014 22:19.29

Nejlepší přípravou na Test studijních předpokladů je projít si e-learningový kurz, ale také procvičovat úlohy ze starších TSP. Abychom vám přípravu usnadnili, najdete zde elektronické verze všech 12 variant TSP 2014 v podobě tzv. odpovědníků.

Nemusíte si tedy testy tisknout, měřit si čas odpovídání a počítat správné odpovědi podle klíče. Stačí test vyplnit na počítači a okamžitě znáte počet bodů i správné odpovědi.

Doporučujeme ovšem připravit si k počítači tužku a papír na poznámky a výpočty - u některých úloh je využijete. (Kalkulačky ani jiné pomůcky nejsou při TSP dovoleny.)

Last change: 18. 11. 2014 22:22.01

Budou otázky v TSP 2015 stejné jako v TSP 2014?

 • Nebudou. Test je každý rok obměňován - mění se především obsah úloh. Nelze tedy spoléhat na to, že úspěšné vyřešení ukázkových loňských testů vám zajistí úspěch u testů letošních.
 • V TSP 2015 dochází k několika změnám: TSP 2015 se skládá z 60 položek členěných do 6 subtestů. Subtest Symbolické myšlení již nadále nebude součástí Testu studijních předpokladů. Ostatní subtesty zůstaly zachovány - obsahují každý ale jen 9 položek (oproti 10 v předchozích ročnících). Výjimkou je subtest Kritické myšlení, který obsahuje 9 položek v češtině a 6 položek zadávaných v cizím jazyce. Cizojazyčné položky v subtestu Kritické myšlení jsou prezentovány buď v anglickém, německém, španělském nebo francouzském jazyce. Preferovanou jazykovou variantu si volíte v rámci elektronické přihlášky ke studiu.
 • Způsob hodnocení zůstává stejný jako v TSP 2014: každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů.
 • Doba vyhrazená na řešení TSP 2015 je stejná jako v roce 2014, tj. 100 minut.
 • Účelem seznámení se se staršími testy je porozumět principům úloh - nesnažte se je naučit nazpaměť.

 

Last change: 18. 11. 2014 22:22.33

Kdo může pracovat s odpovědníkem?

 • Může si je vyzkoušet kdokoliv z Internetu. Systém si odpovědi uloží tak, že pokud do odpovědníku vstoupíte příště ze shodného počítače, systém to pozná a ukáže vám odpovědi z minula (pod odkazem prohlídka). 
 • Pokud máte ale nějakou založenou e-přihlášku (starou či novou), je lepší vstoupit do ní a pak teprve do Odpovědníků k TSP. Pak jsou odpovědi uloženy k vašemu jménu a heslu budete je mít dostupné ze kteréhokoliv počítače (doma, ve škole, ...).
 • Máte-li již přístup do Informačního systému MU, můžete Odpovědníky k TSP vyzkoušet i odsud.
 • Ke klikání v Odpovědnících k TSP se při hodnocení v příjímacím řízení na MU samozřejmě nijak nepřihlíží.
Last change: 18. 11. 2014 22:23.07

Jak pracovat s odpovědníkem:

 • Odpovědník je členěn podle struktury TSP 2014 na 7 stránek - na každé je 10 položek jednoho subtestu.
 • Na další stránku přejdete kliknutím na tlačítko Následující stránka.
 • Ke kterékoli položce se můžete v průběhu testu vrátit a případně změnit svou odpověď. V odpovědníku se pohybujete pomocí tlačítek Předchozí stránka a Následující stránka, případně zadáte číslo stránky za tlačítko Přejít na str.
 • Poté, co odpovídání dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit a vyhodnotit moje odpovědi. Objeví se údaj o počtu bodů, tj. správně vyřešených položek. Pozor: je potřeba mít v prohlížeči povolené cookies, jinak se odpovědi neuloží (obvykle mívají prohlížeče povoleno).
 • Kliknutím na tlačítko prohlídka zjistíte, které položky jste řešili správně a která odpověď byla správná u těch ostatních.
 • Chcete-li získat rámcovou představu, jaký percentil odpovídá Vašemu skóre, můžete se podívat na statistiky dané varianty TSP 2014, na něž odkazujeme pod odpovědníkem.
 • Čas odpovídání je nastaven na 100 minut, v průběhu testu se ukazuje údaj o zbývajícím čase. Test je možné skládat opakovaně.
Last change: 18. 11. 2014 22:23.24

Vyzkoušejte si nanečisto práci s odpovědníkem

Než se pustíte do "ostrých" testů, na jednoduchém příkladu odpovědníku si můžete vyzkoušet, jak aplikace vypadá - jak zadávat odpovědi, jak se pohybovat mezi stránkami a jak své odpovědi uložit.

Last change: 18. 11. 2014 22:23.35 Cvičný test /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp_cvic.qref
Last change: 18. 11. 2014 22:23.58

Varianty TSP 2014

Last change: 19. 11. 2014 22:16.05 TSP 2014 Varianta 01 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v01.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:17.38 Statistiky získaných bodů varianty 01
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v01.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:17.44 TSP 2014 Varianta 02 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v02.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:17.49 Statistiky získaných bodů varianty 02
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v02.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:17.56 TSP 2014 Varianta 03 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v03.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:18.01 Statistiky získaných bodů varianty 03
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v03.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:18.06 TSP 2014 Varianta 04 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v04.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:18.16 Statistiky získaných bodů varianty 04
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v04.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:18.21 TSP 2014 Varianta 05 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v05.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:18.27 Statistiky získaných bodů varianty 05
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v05.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:18.32 TSP 2014 Varianta 06 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v06.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:18.36 Statistiky získaných bodů varianty 06
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v06.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:18.42 TSP 2014 Varianta 07 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v07.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:18.47 Statistiky získaných bodů varianty 07
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v07.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:18.51 TSP 2014 Varianta 08 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v08.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:18.55 Statistiky získaných bodů varianty 08
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v08.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:18.59 TSP 2014 Varianta 09 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v09.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:19.04 Statistiky získaných bodů varianty 09
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v09.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:19.08 TSP 2014 Varianta 10 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v10.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:19.13 Statistiky získaných bodů varianty 10
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v10.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:19.17 TSP 2014 Varianta 11 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v11.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:19.22 Statistiky získaných bodů varianty 11
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v11.pdf 
Last change: 19. 11. 2014 20:19.27 TSP 2014 Varianta 12 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/tsp2014_v12.qref
Last change: 19. 11. 2014 20:19.31 Statistiky získaných bodů varianty 12
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2014/stats2014_v12.pdf 

Back to main syllabus

Contract all the sub-syllabi

Browse this syllabus after logging into the IS

Link to this sub-syllabus

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp?prejit=3216953

A link to use for accessing the syllabus from outside IS MU:

https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp?prejit=3216953

Other references 


Go to top | Current date and time: 25. 6. 2018 04:10, Week 26 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System