Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Jak to s testy a zkouškou probíhá

Vyhodnocení testů a zkoušek

Všechny výsledky vašich testů i zkoušek se dříve či později objeví v IS MU, to jest jak jejich obodování v příslušném zápisníku, tak i samotné opravení odpovědí a chyb pod správou odpovědníků v IS. (Ano, i písemné testy se nakonec scanují do speciálních odpovědníků v IS, takže každý pak budete mít přístup ke všem svým úspěchům i chybám.) Proto se zbytečně nedožadujte svých opravených testů, prostě jakmile budou připraveny, objeví se vám v IS samy a budete si je moci prohlédnout.

 • Online skládané testy se pochopitelně vyhodnotí samy ihned a budete vidět své body. Avšak své chyby si budete moci prohlédnout až později, kdy skončí skládání testu všemi ostatními studenty. To se protáhne především u semestrálních domácích testů až na několik dní čekání. Musíte být trpěliví, žádné výjimky k předčasnému prohlížení nebudou. Stejně nemáte čekáním o co přijít.
 • K prohlížení odpovědníkových testů nám IS nedávno nadělil skvělou novinku - skrývá body udělené za jednotlivé podotázky. Naštěstí si to pořád můžete zobrazit, pokud myší ukážete na body za celou otázku.
 • U písemných testů budete muset čekat ještě déle, než budou písemně opraveny a pak naskenovány do IS. To nejde urychlit.
 • Pokud nebudete spokojeni s udělenými body, budete si muset nejprve počkat na zpřístupnění opraveného testu a zjistit sami, kde jste udělali chybu. (Nepište žádné emailové dotazy dříve, nebudeme na ně reagovat.) Pokud ani po vlastní netriviální snaze nebudete vidět, kde jste vlastně chybu v příkladu udělali, zeptejte se poté cvičících na diskusním fóru v IS, tam váš problém určitě rychle vyřeší.
 • Reklamovat ohodnocení testu lze jen v jediném(!) případě -- pokud vaše objektivně správná odpověď bude ohodnocena jako chybná. Zdůrazňuji slova "objektivně správná", neboli k případné reklamaci budete muset přiložit screenshot chybného ohodnocení i důkaz správnosti vašeho výsledku. (Pokud si s důkazem nebudete vědět rady, opět se obraťte na cvičící.) Reklamaci pak pošlete emailem přímo mi. V žádném případě ale nelze reklamovat udělený počet bodů u automaticky vyhodnocených testů, body jsou udělovány zcela objektivně všem stejně a nelze se separátně bavit o žádné "téměř správné odpovědi" ani o "chybící desetince bodu k limitu", je jen odpověď přesně správná nebo chybná. V této souvislosti zdůrazňuji, že u online testů se za každou špatnou odpověď udělují záporné body (aby se test nezvrhl na tipování), obvykle (a nejméně) -30% hodnoty celého příkladu, a tyto záporné prémie se sčítají přes všechny otázky v příkladě, takže to může znamenat velmi citelné postižení. Prostě pokud nevíte, raději odpověď nevyplňujte.

Technické poznámky k online testům na IS

Třebaže skládání testových odpovědníků v IS vypadá docela intuitivně a nekomplikovaně, je zde několik skrytých zádrhelů, které vás (i coby informatiky) u ostrého testu mohou nepříjemně překvapit a zbytečně vám pokazit výsledek. Proto si dobře přečtěte následující rady:

 • Každý ostrý test lze spustit a uložit jen jednou! Proto nikdy neklikejte na spouštěcí tlačítko vícekrát, i když spuštění testu trvá dlouho. Také si dobře pohlídejte, že vám během spuštěného testu nespadne prohlížeč ani internetové spojení (wifi a komunitní sítě nejsou dobrou volbou, běžte raději do školy). Každý takový technický problém totiž znamená ztracení testu nadobro. Pokud přesto ostrý test kvůli technickým problémům ztratíte před uložením, budete mít možnost jej spustit ještě jednou (či dvakrát), na to si už ale najděte stabilní počítač a spojení.
 • Aby se odpovědník správně spustil, musíte mít v prohlížeči podporu javascriptu (doporučujeme Firefox). Správné spuštění ostrého odpovědníku poznáte snadno podle toho, že nad web stránkou naskočí odpočítání času. Některé prohlížeče však také mohou bez varování nenahrát potřebné javascriptové knihovny, bez kterých se některé otázky nevyhodnotí vůbec. Dotčené otázky samy se na takový problém snaží upozornit alertem. Pokud odpovědník správně nenaskočí nebo se mu nenačtou některé obrázky či knihovny, nikdy(!!!) nesmíte mačkat tlačítko Reload, o test byste taktéž nadobro přišli. Místo toho skoro vždy ke správnému načtení a spuštění neúplného odpovědníku pomůže stisknout v testu tlačítko průběžného uložení výsledků. To si dobře zapamatujte.
 • Do odpovědí vždy zapisujte jen holé konečné výsledky, které se v daném příkladě očekávají. Typicky jde o číselné výsledky, které zapisujte jen jako celá čísla, tj. jen číslicemi a případným znaménkem. Určitě nezkoušejte psát třeba "-1-1" nebo "-6/3" nebo "(-2)" místo správné odpovědi "-2", žádné takové mezivýsledky nebudou uznány, neboť IS kontroluje číselné odpovědi na textovou shodnost. Možná vám v některých otázkách třeba ty dodatečné závorky přijdou jako správné, ale IS si s tím prostě neporadí a dá vám záporné body. Proto si máte jednotlivé typy otázek dopředu procvičit sami doma. Jiné otázky s netriviální syntaxí zápisu výsledku, kde se očekávají třeba funkce nebo formule, mají svou vlastní nápovědu i okamžitou kontrolu syntaxe.
 • Zkuste si pro jistotu nejprve spustit několik cvičných odpovědníků na počítači a prohlížeči, kde se chystáte skládat ostrý test. Na jiném počítači vás třeba může překvapit špatná čitelnost fontů v prohlížeči; v minulosti už měli studenti někdy problémy s chybícími znaky lomených závorek, se záměnou písmenek "g" a "q", nebo se záměnou "-" a tečky jako "krát". Pokud si nejste jisti zapsaným, zvětšete si v prohlížeči font až do absurdních velikostí, je to lepší než pak smutnit nad zápornými body. A také si dejte pozor, abyste výsledky testu zapisovali normálním ascii či utf kódováním latinky, už se vyskytl i odpovědník vyplněný kanji kódováním, který pochopitelně IS neuznal.
 • Nakonec si dejte i pozor, aby během skládání odpovědníku plynul systémový čas počítače běžným tempem (rozhodně čas neměňte), neboť vás náhlé změny času taktéž mohou o test připravit.

Další možná specifická úskalí domácích testů

Jak si můžete všimnout výše, část semestrálních testů IB000 budete skládat v určenou dobu bez dozoru online doma nebo u školních počítačů. Tento fakt může vyvolávat některé otázky, na které se pokusíme dopředu odpovědět zde.

 • Přestože nad vámi nebude nikdo bdít, stále jste povinni řešit domácí testy samostatně a v případě zjištění porušení této povinnosti vás neminou sankce jako u opisování ve škole.
 • Avšak nejen možné sankce by vás měly vést k poctivosti. Uvažte, že hlavní "příděl" bodů potřebných k úspěchu v předmětu získáte na počítačové zkoušce (36 z potřebných 51), která se bude skládat ze stejných odpovědníků, ale již pod přísným dozorem. Během semestrálních testů, při započítání 3 lepších výsledků ze všech (šesti nebo sedmi), máte možnost klidně polovinu testů zkazit zcela bez následků, kdežto u počítačové zkoušky už tři nebo i jen dva zkažené odpovědníky znamenají definitivní konec! Proto ve vlastním zájmu využijte možnost skládat i ostré domácí testy v klidu sami a bez pomoci, ať se tím dobře připravíte na počítačovou zkoušku, včetně nevyhnutného stresu z faktu, že teď to už je "naostro".
 • A jak je to s účastí na domácím testu? Skládat jej pochopitelně můžete v určenou dobu kdekoliv, takže i když nejste zrovna ve škole, termín nezameškáte. Pokud vám přesto něco zabrání v určenou dobu test složit, bude test ještě jednou na chvíli otevřen s jistým časovým odstupem (pohlídejte si to sami) a budete mít možnost přístupu znovu, bez potřeby omluvenky. Pokud však ani dodatečný termín nevyužijete, nebo se vám byť jen z technických důvodů nepodaří k testu přihlásit ("spadne to"), tak pro další možnost složení testu už budete muset prokázat omluvenku v IS na celou dobu řádného termínu testu i dodatečnou dobu. Na to pozor...
 • Poslední poznámka se opět týká problematiky "spadlých" domácích testů. Pokud k takovému pádu během vyplňování a před konečným odesláním odpovědí dojde, již se nebudete moci ke stejnému testu vracet. Aby vás toto chování IS zbytečně nepoškodilo, bude i každý domácí test možno opkovaně spouštět s novými otázkami. Nepokoušejte se však tento mechanizmus zneužívat k "opravě" špatně napsaného testu, neboť ze všech kopií téhož testu se vám započítá ten nejmenší bodový zisk!  Po lopatě, druhým spuštěním téhož, už jednou vyhodnoceného, testu si nemůžete nijak pomoci, jen se poškodit. A pokud k tomu dojde, na vaše nářky, že chcete zpět ty první vyšší body, nikdo nebude odpovídat.