G5091 Pokročilá strukturní geologie - manažer předmětu
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
G5091 Pokročilá strukturní geologie - manažer předmětu
Info
Term
Autumn 2011 - acreditation

Organizační pokyny

Literatura k dispozici v Ústřední knihovně

Kontakt na vyučující

Studium

Spojitá deformace (homogenní a nehomogenní)

Geometrie deformace jednoduchým střihem

Metoda středů

Metoda úhlů

Metoda délek

Metoda eliptických částic

Analýza geometrie vrás ze směrových dat

Fourierova harmonická analýza vrás

Ramsayho analýza mocností ve vrásách

Cvičení

Testy a kontrolní otázky

Ukončení předmětu