PV249 Ruby

Deployment, devops

Automatizace vývoje a nasazování Ruby a Rails aplikací

Karel Minařík | @karmiq | LinkedIn | Web | Github

Repozitář z přednášky