Finanční gramotnost

Týden 11 Orgány Evropské unie a České republiky

1. Instituce Evropského společenství

  • Evropský parlament
  • Rada EU
  • Evropská komise
  • Další orgány a instituce EU

2. Struktura statní moci v ČR

  • Prezident
  • Parlament
  • Vláda
  • Soudnictví

3. Interakce mezi orgány EU a ČR

  • Vztah mezi komunitarním právem a právním řadem členských států EU
  • Výbor pro EU

Vyplnění kontrolního odpovědníku nejpozději do 4. 5. 2014 jako jedné z podmínek pro udělení zápočtu.

Na adrese https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2014/BPF_FIGR/odp/Test_2.qref

Garant vloží esej za tým do odevzdávárny v ISu nejpozději do konce 11. výukového týdne (4.5. 2014).