Expand all the sub-syllabi Print preview |

Warning:

You have not saved any preferences or your cookies might be disabled.

Confirmation:

Saved successfully.

Test studijních předpokladů

Last change: 19. 3. 2008 08:49.58

Na této stránce najdete materiály k přípravě na Test studijních předpokladů.

Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.

TSP je přijímací zkouškou pro bakalářské studium (a pětileté magisterské) na většině fakult MU.

Recommended reading from 1. 11. 2017 00:01 to 31. 10. 2018 23:59
Last change: 26. 10. 2017 18:54.00

Nejlepší přípravou na Test studijních předpokladů je procvičovat úlohy ze starších TSP. Abychom vám přípravu usnadnili, najdete zde elektronické verze všech 10 variant TSP 2017 v podobě tzv. odpovědníků.

Nemusíte si tedy testy tisknout, měřit si čas odpovídání a počítat správné odpovědi podle klíče. Stačí test vyplnit na počítači a okamžitě znáte počet bodů i správné odpovědi.

Doporučujeme ovšem připravit si k počítači tužku a papír na poznámky a výpočty - u některých úloh je využijete. (Kalkulačky ani jiné pomůcky nejsou při TSP dovoleny.)

Last change: 26. 10. 2017 18:57.03

Budou otázky v TSP 2018 stejné jako v TSP 2017?

 • Nebudou. Test je každý rok obměňován - mění se především obsah úloh. Nelze tedy spoléhat na to, že úspěšné vyřešení ukázkových loňských testů vám zajistí úspěch u testů letošních.
 • TSP 2018 se podobně jako TSP 2017 skládá z 60 položek členěných do 6 subtestů. Každý subtest obsahuje 10 položek. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. Tyto položky zadávané v angličtině se mohou objevit v kterékoli části TSP 2018, bývají však zařazeny společně na konci testu.
 • Způsob hodnocení zůstává stejný jako v TSP 2017: každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů.
 • Doba vyhrazená na řešení TSP 2018 je 100 minut.
 • Účelem seznámení se se staršími testy je porozumět principům úloh - nesnažte se je naučit nazpaměť.
Last change: 26. 10. 2017 18:56.45

Kdo může pracovat s odpovědníkem?

 • Může si je vyzkoušet kdokoliv z Internetu. Systém si odpovědi uloží tak, že pokud do odpovědníku vstoupíte příště ze shodného počítače, systém to pozná a ukáže vám odpovědi z minula (pod odkazem prohlídka). 
 • Pokud máte ale nějakou založenou e-přihlášku (starou či novou), je lepší vstoupit do ní a pak teprve do Odpovědníků k TSP. Pak jsou odpovědi uloženy k vašemu jménu a heslu budete je mít dostupné ze kteréhokoliv počítače (doma, ve škole, ...).
 • Máte-li již přístup do Informačního systému MU, můžete Odpovědníky k TSP vyzkoušet i odsud.
 • Ke klikání v Odpovědnících k TSP se při hodnocení v příjímacím řízení na MU samozřejmě nijak nepřihlíží.
Last change: 26. 10. 2017 19:02.11

Jak pracovat s odpovědníkem:

 • Odpovědník je členěn podle struktury TSP 2017 na 7 stránek (na zvláštní stránce jsou i všechny položky v anglickém jazyce).
 • Na další stránku přejdete kliknutím na tlačítko Následující stránka.
 • Ke kterékoli položce se můžete v průběhu testu vrátit a případně změnit svou odpověď. V odpovědníku se pohybujete pomocí tlačítek Předchozí stránka a Následující stránka, případně zadáte číslo stránky za tlačítko Přejít na str.
 • Poté, co odpovídání dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit a vyhodnotit moje odpovědi. Objeví se údaj o počtu bodů, tj. správně vyřešených položek. Pozor: je potřeba mít v prohlížeči povolené cookies, jinak se odpovědi neuloží (obvykle mívají prohlížeče povoleno).
 • Kliknutím na tlačítko prohlídka zjistíte, které položky jste řešili správně a která odpověď byla správná u těch ostatních.
 • Chcete-li získat rámcovou představu, jaký percentil odpovídá Vašemu skóre, můžete se podívat na statistiky dané varianty TSP 2017, na něž odkazujeme pod odpovědníkem.
 • Čas odpovídání je nastaven na 100 minut, v průběhu testu se ukazuje údaj o zbývajícím čase. Test je možné skládat opakovaně.
Last change: 26. 10. 2017 19:02.29

Vyzkoušejte si nanečisto práci s odpovědníkem

Než se pustíte do "ostrých" testů, na jednoduchém příkladu odpovědníku si můžete vyzkoušet, jak aplikace vypadá - jak zadávat odpovědi, jak se pohybovat mezi stránkami a jak své odpovědi uložit.

Last change: 26. 10. 2017 19:02.54 Cvičný test /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp_cvic.qref
Last change: 26. 10. 2017 19:41.56

Varianty TSP 2017

Last change: 26. 10. 2017 19:42.31 TSP 2017 Varianta 01 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v01.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:30.51 Statistiky získaných bodů varianty 01
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v01.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:42.53 TSP 2017 Varianta 02 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v02.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:31.12 Statistiky získaných bodů varianty 02
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v02.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:43.04 TSP 2017 Varianta 03 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v03.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:31.20 Statistiky získaných bodů varianty 03
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v03.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:43.16 TSP 2017 Varianta 04 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v04.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:31.29 Statistiky získaných bodů varianty 04
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v04.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:43.24 TSP 2017 Varianta 05 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v05.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:31.36 Statistiky získaných bodů varianty 05
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v05.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:43.33 TSP 2017 Varianta 06 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v06.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:31.45 Statistiky získaných bodů varianty 06
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v06.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:43.40 TSP 2017 Varianta 07 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v07.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:31.55 Statistiky získaných bodů varianty 07
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v07.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:43.48 TSP 2017 Varianta 08 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v08.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:32.02 Statistiky získaných bodů varianty 08
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v08.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:43.59 TSP 2017 Varianta 09 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v09.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:32.10 Statistiky získaných bodů varianty 09
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v09.pdf 
Last change: 26. 10. 2017 19:44.10 TSP 2017 Varianta 10 /do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/tsp2017_v10.qref
Last change: 26. 10. 2017 22:32.18 Statistiky získaných bodů varianty 10
/do/rect/metodika/stud/prijriz/el_tsp/2017/stats2017_v10.pdf 
Recommended reading from 1. 11. 2016 00:01 to 1. 12. 2017 00:01
Recommended reading from 1. 11. 2015 to 1. 11. 2016
Recommended reading from 1. 11. 2014 to 1. 11. 2015
Recommended reading from 1. 1. 2014 to 1. 11. 2014
Recommended reading from 1. 1. 2013 00:01 to 1. 11. 2013 23:59
Recommended reading from 1. 11. 2011 to 21. 12. 2012
Recommended reading from 1. 11. 2010 00:51 to 27. 10. 2011 13:51
Last change: 1. 4. 2008 12:53.18

Procvičování TSP 2006 a TSP 2005

Starší testy z roku 2003 a 2004 nebudou zpracovány do podoby interaktivních odpovědníků, ale všechna zadání TSP od roku 2003 včetně klíče správných odpovědí si může kdokoli stáhnout zdarma ze stránek MU.

Není proto důvod si zadání TSP stahovat odjinud nebo dokonce kupovat.

Obsah Testu studijních předpokladů je duševním vlastnictvím Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování nebo rozšiřování těchto materiálů bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity je výslovně zakázáno. Je možné uvádět internetový odkaz na webovou stránku MU, případně přímé odkazy na jednotlivé soubory PDF.

Last change: 19. 1. 2009 21:08.17

TSP 2006 i TSP 2005 byl členěn do 8 subtestů po 10 úlohách. Celkem tedy každá varianta obsahuje 80 úloh.

Na řešení měli uchazeči 80 minut. Body za nesprávné odpovědi nebyly odečítány.
Last change: 1. 4. 2008 12:39.48

Varianty TSP 2006

Last change: 1. 4. 2008 12:41.04 TSP 2006 Varianta 12 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v12.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:41.44 Statistiky získaných bodů varianty 12
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v12.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:45.12 TSP 2006 Varianta 19 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v19.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:48.20 Statistiky získaných bodů varianty 19
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v19.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:45.22 TSP 2006 Varianta 22 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v22.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:48.30 Statistiky získaných bodů varianty 22
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v22.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:45.34 TSP 2006 Varianta 31 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v31.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:48.44 Statistiky získaných bodů varianty 31
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v31.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:45.44 TSP 2006 Varianta 40 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v40.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:49.02 Statistiky získaných bodů varianty 40
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v40.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:45.56 TSP 2006 Varianta 41 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v41.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:49.16 Statistiky získaných bodů varianty 41
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v41.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:46.06 TSP 2006 Varianta 45 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v45.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:49.27 Statistiky získaných bodů varianty 45
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v45.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:46.15 TSP 2006 Varianta 59 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v59.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:49.38 Statistiky získaných bodů varianty 59
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v59.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:46.26 TSP 2006 Varianta 60 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v60.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:49.48 Statistiky získaných bodů varianty 60
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v60.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:46.37 TSP 2006 Varianta 62 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v62.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:49.56 Statistiky získaných bodů varianty 62
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v62.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:46.46 TSP 2006 Varianta 72 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v72.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:50.05 Statistiky získaných bodů varianty 72
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v72.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:46.56 TSP 2006 Varianta 74 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v74.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:50.17 Statistiky získaných bodů varianty 74
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v74.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:47.09 TSP 2006 Varianta 75 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v75.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:50.28 Statistiky získaných bodů varianty 75
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v75.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:47.20 TSP 2006 Varianta 77 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v77.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:50.43 Statistiky získaných bodů varianty 77
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v77.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:47.29 TSP 2006 Varianta 82 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v82.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:50.52 Statistiky získaných bodů varianty 82
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v82.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:47.38 TSP 2006 Varianta 83 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v83.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:50.59 Statistiky získaných bodů varianty 83
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v83.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:47.48 TSP 2006 Varianta 88 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v88.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:51.09 Statistiky získaných bodů varianty 88
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v88.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 12:48.03 TSP 2006 Varianta 91 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2006_v91.qref
Last change: 1. 4. 2008 12:51.17 Statistiky získaných bodů varianty 91
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats06/stats2006_v91.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:43.11

 

Varianty TSP 2005

Last change: 1. 4. 2008 13:43.33 TSP 2005 Varianta 17 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v17.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:49.07 Statistiky získaných bodů varianty 17
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v17.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:43.40 TSP 2005 Varianta 18 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v18.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:49.17 Statistiky získaných bodů varianty 18
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v18.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:43.52 TSP 2005 Varianta 19 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v19.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:49.32 Statistiky získaných bodů varianty 19
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v19.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:44.03 TSP 2005 Varianta 27 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v27.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:49.42 Statistiky získaných bodů varianty 27
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v27.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:44.12 TSP 2005 Varianta 28 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v28.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:49.51 Statistiky získaných bodů varianty 28
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v28.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:44.23 TSP 2005 Varianta 29 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v29.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:50.01 Statistiky získaných bodů varianty 29
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v29.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:45.15 TSP 2005 Varianta 38 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v38.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:50.17 Statistiky získaných bodů varianty 38
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v38.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:45.28 TSP 2005 Varianta 47 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v47.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:50.27 Statistiky získaných bodů varianty 47
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v47.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:45.36 TSP 2005 Varianta 48 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v48.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:50.49 Statistiky získaných bodů varianty 48
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v48.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:45.45 TSP 2005 Varianta 57 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v57.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:51.01 Statistiky získaných bodů varianty 57
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v57.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:46.04 TSP 2005 Varianta 58 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v58.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:51.15 Statistiky získaných bodů varianty 58
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v58.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:46.15 TSP 2005 Varianta 59 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v59.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:51.25 Statistiky získaných bodů varianty 59
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v59.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:46.23 TSP 2005 Varianta 67 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v67.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:51.35 Statistiky získaných bodů varianty 67
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v67.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:46.34 TSP 2005 Varianta 68 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v68.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:51.45 Statistiky získaných bodů varianty 68
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v68.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:46.50 TSP 2005 Varianta 69 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v69.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:51.55 Statistiky získaných bodů varianty 69
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v69.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:46.58 TSP 2005 Varianta 77 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v77.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:52.07 Statistiky získaných bodů varianty 77
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v77.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:47.07 TSP 2005 Varianta 78 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v78.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:52.16 Statistiky získaných bodů varianty 78
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v78.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:47.16 TSP 2005 Varianta 79 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v79.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:52.25 Statistiky získaných bodů varianty 79
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v79.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:47.24 TSP 2005 Varianta 87 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v87.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:52.38 Statistiky získaných bodů varianty 87
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v87.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:47.32 TSP 2005 Varianta 88 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v88.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:52.46 Statistiky získaných bodů varianty 88
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v88.pdf 
Last change: 1. 4. 2008 13:47.42 TSP 2005 Varianta 89 /do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp2005_v89.qref
Last change: 1. 4. 2008 13:52.56 Statistiky získaných bodů varianty 89
/do/rect/metodika/stud/prijriz/stats05/stats2005_v89.pdf 
Contract all the sub-syllabi

Browse this syllabus after logging into the IS

Link to this syllabus:

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp

A link to use for accessing the syllabus from outside IS MU:

https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp

Other references 


Go to top | Current date and time: 24. 6. 2018 10:46, Week 25 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System