CS

Test studijních předpokladů

Na této stránce najdete materiály k přípravě na Test studijních předpokladů.

Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.

TSP je přijímací zkouškou pro bakalářské studium (a pětileté magisterské) na většině fakult MU.

Teacher recommends to study now - from 1/11/2018 to 31/10/2019.
Teacher recommends to study from 1/11/2017 to 31/10/2018.
Teacher recommends to study from 1/11/2016 to 1/12/2017.
Teacher recommends to study from 1/11/2015 to 1/11/2016.
Teacher recommends to study from 1/11/2014 to 1/11/2015.
Teacher recommends to study from 1/1/2014 to 1/11/2014.
Teacher recommends to study from 1/1/2013 to 1/11/2013.
Teacher recommends to study from 1/11/2011 to 21/12/2012.
Teacher recommends to study from 1/11/2010 to 27/10/2011.
Previous

Other applications

 • Co je nové navigace

  V osnově se lze pohybovat jako v knize: lze ji díky pravému panelu procházet po kapitolách nebo systematicky stranu po straně pomocí šipek. Na rozdíl od knihy ale může učitel v osnově studenty řídit. Kapitoly jim zpřístupňovat postupně a doporučovat, co studovat nyní.
 • Co je nové ukazatel průběhu studia

  Osnova studující informuje o tom, kolik už toho nastudovali.
 • Co je nové přehled o obsahu kapitol

  Už z titulní strany interaktivní osnovy má studující příležitost vidět, jaké aktivity ho v kapitole čekají.
 • Co je nové úvodník k osnově

  V úvodu osnovy může učitel využít prostor, kde studující přivítá, zprostředkuje trvalé informace a dodá obsahu lidský rozměr svojí fotografií.
 • Co se chystá editace

  Pracujeme na aplikaci, ve které bude příprava osnovy jednodušší.