CS

Test studijních předpokladů

Starší verze TSP

Procvičování TSP 2006 a TSP 2005

Starší testy z roku 2003 a 2004 nebudou zpracovány do podoby interaktivních odpovědníků, ale všechna zadání TSP od roku 2003 včetně klíče správných odpovědí si může kdokoli stáhnout zdarma ze stránek MU.

Není proto důvod si zadání TSP stahovat odjinud nebo dokonce kupovat.

Obsah Testu studijních předpokladů je duševním vlastnictvím Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování nebo rozšiřování těchto materiálů bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity je výslovně zakázáno. Je možné uvádět internetový odkaz na webovou stránku MU, případně přímé odkazy na jednotlivé soubory PDF.

TSP 2006 i TSP 2005 byl členěn do 8 subtestů po 10 úlohách. Celkem tedy každá varianta obsahuje 80 úloh.

Na řešení měli uchazeči 80 minut. Body za nesprávné odpovědi nebyly odečítány.

Varianty TSP 2006

 

Varianty TSP 2005

Next

Other applications

 • Co je nové navigace

  V osnově se lze pohybovat jako v knize: lze ji díky pravému panelu procházet po kapitolách nebo systematicky stranu po straně pomocí šipek. Na rozdíl od knihy ale může učitel v osnově studenty řídit. Kapitoly jim zpřístupňovat postupně a doporučovat, co studovat nyní.
 • Co je nové ukazatel průběhu studia

  Osnova studující informuje o tom, kolik už toho nastudovali.
 • Co je nové přehled o obsahu kapitol

  Už z titulní strany interaktivní osnovy má studující příležitost vidět, jaké aktivity ho v kapitole čekají.
 • Co je nové úvodník k osnově

  V úvodu osnovy může učitel využít prostor, kde studující přivítá, zprostředkuje trvalé informace a dodá obsahu lidský rozměr svojí fotografií.
 • Co se chystá editace

  Pracujeme na aplikaci, ve které bude příprava osnovy jednodušší.