Vizualizace dat

RV | Výzkumy ve vizualizaci

Z důvodu pietního shromáždění akademické obce MU v Kounicových kolejích
u příležitosti 80. výročí listopadu 1939 je na 14. 11. 2019 od 15:00 hod vyhlášeno
rektorské volno.

Místo této hodiny budou k samostudiu připraveny výzkumy z oblasti vizualizace dat rozšiřující témata,
která probíráme na přednáškách,

Výzkumy ke studiu
  • BATEMAN, Scott, Regan L. MANDRYK, Carl GUTWIN, Aaron GENEST, David MCDINE a Christopher BROOKS. Useful junk? In: Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems - CHI '10 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, 2010, 2010, s. 2573- [cit. 2019-10-30]. DOI: 10.1145/1753326.1753716. ISBN 9781605589299. Dostupné z: http://hci.usask.ca/publications/view.php?id=173

  • KELLEHER, Christa a Thorsten WAGENER. Ten guidelines for effective data visualization in scientific publications. Environmental Modelling & Software [online]. 2011, 26(6), 822-827 [cit. 2019-11-14]. DOI: 10.1016/j.envsoft.2010.12.006. ISSN 13648152. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364815210003270

  • TORY, M. a T. MOLLER. Human factors in visualization research. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics [online]. 2004, 10(1), 72-84 [cit. 2019-11-14]. DOI: 10.1109/TVCG.2004.1260759. ISSN 1077-2626. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/1260759/