Psychologie v online vzdělávání

Orientační týden

Každý týden Vás čekají dva (jeden až tři) materiály s odkazy na články či knížky, z nichž si vyberete jeden, který budete v diskusním fóru reflektovat. Diskusní fórum bude otevřené, ať se můžete případně vzájemně inspirovat. Chtěl bych, aby četba byla reflektivní, tedy abyste v ní primárně nepopisovali o čem článek je, ale napsali, v čem Vás zaujal, překvapil, potěšil, co si z něj odnášíte, s čím nesouhlasíte. Délka reflexe je cca 2000 znaků včetně mezer, pokud nebude řečeno jinak. Do konce února Vám budou k dispozici všechny materiály, takže pak můžete postupovat svým vlastním tempem.

Mimo to, budete z každého tématu mít drobný úkol, neměl by zabrat více, než dvacet minut a půjde o aplikaci toho, co si odnesete z četby do praxe v online vzdělávání. O formě závěrečného projektu se ještě smluvíme na prvním setkání.

V semestru budou tři presenční setkání, na kterých se domluvíme prostřednictvím Doodle.

Na vypracování úkolu je vždy 14 dní od data uvedeného v doporučeném studijním plánu v osnově. Úkoly se odevzdávají do diskusního fóra na konci bloku v osnově.
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/jaro2020/ISKM63/op/Organizacni_pokyny_pro_studenty_Psychologie_v_online_vzdelavani_.pdf

(pokud by dalším z vás nefungoval odkaz, mrkněte prosím na , aby vás to zbytečně nebrzdilo v práci :)