Psychologie v online vzdělávání

Pedagogická psychologie: úvod

Tento týden je koncipovaný jako čtecí – měli byste si v něm osvojit základní témata či uchopení pedagogické psychologie, což je téma, kterému se v určitém ohledu věnujeme celý semestr. Základní literaturou přehledovou v češtině je Psychologie pro učitele od Čápa a Mareše. Knihu si můžete půjčit v knihovnách, zde je odkaz na Uložto, jen ať víte, jak vypadá.
Ta také představuje základní odrazový můstek pro případné další studium.

Prosím projděte si obsah knihy a:
  • Z části II. si vyberte jednu kapitolu dle vlastního výběru, kterou si přečtete a stručně reflektujete (cca 1000 – 1500 znaků)
  • Z části III. si vyberte jednu kapitolu dle vlastního výběru, kterou si přečtete a stručně reflektujete (cca 1000 – 1500 znaků)
  • Najděte nejméně jedno téma, které podle vás v textu chybí – pojmenujte ho a krátce (do 500 znaků) ho anotujte. Připojte k němu 1-3 zdroje.