Psychologie v online vzdělávání

Kognitivní psychologie: úvod

Tento týden je koncipovaný jako čtecí – měli byste si v něm osvojit základní témata či uchopení kognitivní psychologie, což je téma, kterému se v určitém ohledu věnujeme celý semestr. Základních publikací by bylo možné najít více, ale pro začátek je možné doporučit Stenberg – Kognitivní psychologie.
 Knihu si můžete půjčit v knihovnách, zde je odkaz na Uložto, jen ať víte, jak vypadá.
Ta také představuje základní odrazový můstek pro studium. Prosím projděte si obsah knihy a:
  • Vyberte si dvě kapitoly (z rozmezí 3-12) dle vlastního výběru, které si přečtete a stručně reflektujete (každou na cca 1000 – 1500 znaků)
  • Najděte nejméně jedno téma, které podle vás v textu chybí – pojmenujte ho a krátce (do 500 znaků) ho anotujte. Připojte k němu 1-3 zdroje.