Reflexe praxe 1

Seminář 2 - výstupy v rámci Pedagogické praxe 1

Milí studenti,

v rámci druhého semináře bude vašim úkolem:

a) prostudovat si výstupy ostatních vašich kolegů v Odevzdávárně "Reflexe kvality výuky" - jsem si jist, že naleznete mnoho inspirace pro další potenciální tvorbu (sebe)reflektivních otázek za účelem zvyšování kvality vašich profesních kompetencí. Tento fakt byl potvrzen mnoha vašimi kolegy z prezenční formy studia,

b) vyjádřit své pocity, myšlenky a názory k tvorbě (sebe)reflektivních otázek (které byly úkolem na minulý seminář) formou eseje; bude to takový "trénink" k vedení reflektivního deníku praxe (při všech pedagogických praxích), rozsah je ve vaší kompetenci. Důležité informace k tomuto naleznete zde:

c) seznámit se s materiálem "Standard kvality profesních kompetencí", znalost jeho obsahu je pro vás důležitá při vyplňování dotazníku po ukončení PP1. Tento dokument byl vytvořen na PdF, v rámci dotazníku jsou však otázky modifikovány pro tělesnou výchovu,

d) začít pracovat na vašem Portfoliu, které budete moci využít při SZZ či případně při ucházení se o práci učitele. K problematice Portfolia se dostaneme také v rámci závěrečných reflektivních konzultací po skončení PP1. Manuál k tvorbě Portfolia včetně veškerých relevantních informací je k dispozici zde:


Děkuji za spolupráci.

Next