Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I