Klinická psychologie - semináře
Mgr. Lucie Stroupková
Klinická psychologie - semináře
Info
Období
podzim 2020
Učitel doporučuje studovat od 5. 10. 2020 do 8. 1. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 26. 10. 2020 do 8. 11. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 9. 11. 2020 do 22. 11. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 23. 11. 2020 do 6. 12. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 7. 12. 2020 do 20. 12. 2020.

Podmínky absolvování seminářů Klinické psychologie

Témata a termíny seminářů 

12.10. a 19.10. Poruchy příjmu potravy – Mgr. Lucie Stroupková

26.10. a 2.11. Psychotické poruchy - Mgr. Monika Vodová

9.11. a 16.11. Poruchy sexuální preference - Mgr. Eva Vášová

23.11. a 30.11. Neurotické poruchy – Mgr. Lucie Stroupková

7.12. a 14.12. Krizová intervence - Mgr. Monika Vodová


Podmínky pro splnění seminářů v období online výuky

1) Účast na online vedených seminářích v časech dle rozvrhu. 1 povolená absence. Po předchozí domluvě 1x možnost výměny seminární skupiny.

2) Odevzdat všechny úkoly vztahující se k seminářům (tedy 5 úkolů). 1x možnost odevzdat po termínu (strhává se 1/3 bodů)

3) Získat minimálně 75 bodů ze seminářů (za každý úkol možnost dostat max. 10 bodů, za závěrečný test max. 50 bodů). Podrobnější info k bodování seminářů viz níže.

Detailnější info viz níže (pravidla z minulých let.

  

 ·    Absence na semináři je povolená jedna za semestr bez potřeby omluvenky. U dalších případných absencí je pro omluvu nutné doložit platnou omluvenku oficiálně přes studijní oddělení.

·       Přijít na jinou seminární skupinu, než jste zapsáni, je možné jen 1x a to po předchozí domluvě emailem.

·       Na každý z pěti seminářů bude zadán úkol, který je nutný splnit. Úkoly je nutné splnit všechny.

·       Úkoly se budou odevzdávat do IS odevzdávárny. (Neposílat emailem!)

·       Za podzimní semestr je možné získat 50 bodů za vypracované úkoly. A 50 bodů ze závěrečného testu na konci semestru. K ústní zkoušce můžete jít jen v případě, že máte splněné veškeré požadavky seminářů, odevzdané všechny úkoly a celkově (úkoly + test) získáte minimálně 75 bodů

·       Je možné jeden úkol za semestr odevzdat po termínu, za následujících podmínek. Pokud úkol odevzdáte po určeném termínu, bude vám stržena 1/3 bodů z maximálního možného počtu bodů za úkol. Pokud  úkol odevzdáte po skončení regulérního semestru (po datu 17.1.2021), nebude vám práce přijata a tím pádem nebudete moct jít k závěrečné zkoušce.

·       Závěrečný test bude složen z otázek na témata probíraná na seminářích. 

·       Pokud budete potřebovat řešit něco ohledně semináře, obracejte se na nás (vždy na konkrétní vyučující ze semináře, jehož náplň či požadavky chcete řešit). Průběh seminářů, pravidla, úkoly a závěrečný test jsou v naší kompetenci.

·       Úkoly na jednotlivé semináře Vám budou zadány na příslušném semináři,  pokud bude třeba úkol třeba splnit před seminářem, dáme vám vědět s patřičnou časovou rezervou. Aktuální informace a zadání najdete vždy najdete v interaktivní osnově u příslušného semináře.

·       V interaktivní osnově najdete spíše rozšiřující materiály a zajímavosti. Předpokládá se znalost základní literatury, doporučené zdroje budou uvedeny zde nebo budou sděleny na přednáškách a seminářích.


Pokyny pro psaní seminárních prací do klinické psychologie

  • 1. Nutné dodržení zadaného rozsahu (1800 znaků = 1 normostrana), tématu a termínu.
  • 2. Formální úprava práce :
    • Úvodní strana s identifikačními údaji (nepočítá se do zadaného rozsahu) 
    • Členění textu do logických celků (odstavců, kapitol…)
    • Používání odborné literatury a důsledné dodržování citační normy APA. Je nepřípustné uvádět v seznamu literatury v textu necitovanou práci! Seznam literatury se do zadaného rozsahu práce nepočítá!
  • 3. Samotné zpracování tématu

Poruchy příjmu potravy

PPP
Zadání domácího úkolu

Poruchy příjmu potravy již vůbec nejsou mediální tabu. Některé pořady se na PPP dokonce přímo zaměřují. Vaším úkolem bude vybrat si některý z populárních pořadů, který PPP prezentuje (např. Jste to, co jíte, Supersize vs. Superskinny, ...), zhlédnout jeden díl a ten kriticky zhodnotit. Další možností je vybrat si film o PPP. Práce bude obsahovat:

1) Velmi stručnou charakteristiku pořadu a shrnutí konkrétního dílu nebo stručný obsah filmu, který jste si vybrali.

2) Kritické zhodnocení některého z aspektů konkrétního dílu nebo filmu. Nemusíte hodnotit celý pořad, vyberte si konkrétní téma, které Vás zaujalo nebo k němu máte co říct (např. jak pořad může působit na diváky, jakým způsobem je PPP prezentovaná, jak efektivní může být léčba nebo psychologická intervence v rámci pořadu, jak prezentované PPP odpovídají realitě, atd.) Využijte formu úvahy a argumentace podložené alespoň dvěma odbornými zdroji.

Rozsah: 1 - 2 NS

Bodové hodnocení viz informace k předmětu.

Psychotické poruchy

Život se schizofrenií
Příběh Romana
Zadání úkolu

Vypracujte poster o schizofrenii. 

Poster by měl být pro laickou veřejnost, tudíž používejte výrazy, kterým bude každý rozumět, měl by vizuálně lidi přitáhnout, edukovat o schizofrenii, přispět k destigmatizaci a vyvrátit známé mýty o schizofrenii. Formát a množství a způsob podání informací je na Vás. Do odezvdávárny jej ukládejte jako obrázek nebo pdf. 

Deadline pro všechny seminární skupiny je do konce listopadu.

Poruchy sexuální preference

Místo klasického semináře jsem se rozhodla opět využít pro výuku podcast. Najdete jej na Spotify nebo dalších podcastových aplikacích pod názvem Psychologický podcast, celkem se bude jednat o 3 epizody. Obecně info k sexualitě najdete v epizodě 3. Klinická Ψ Co je v sexualitě normální?

K parafiliím je info v epizodě 4. Klinická Ψ Sexuální deviace nebo parafilie?

Epizodu k tématu Poruchy pohlavní identity nahraji do konce tohoto týdne a bude mít číslo 16. 

Dopředu se omlouvám za nevyladěné zvukové efekty (jsou moc nahlas), chtěla jsem být kreativní a moc to nedopadlo :D 


Úkol k semináři:

Byla bych ráda, kdyby se Vám podařilo udělat skupinový úkol formou diskuze.  Po poslechnutí podcastu si vyberte nějaké kontroverzní téma týkající se semináře a ve skupině 4-6 lidí na téma diskutujte po dobu 30 - 60 minut. Pokuste se diskutovat tak, aby ve vaší skupince zazněly názory pro i proti, vše podložte argumenty, pokud budete citovat nějaké studie nebo literaturu či články, tak se na to pokuste odkázat. Uvítám i prezentování vlastního názoru a postoje. Cílem je kriticky se zamyslet nad zvolenou problematikou. Může se stát, že narazíte i nad argumenty, se kterými lidsky nesouhlasíte, zejména když se jedná o takto citlivou oblast. Pokud se tomu tak stane, můžete na to upozornit (např. "Sexuolog XY uvádí jako výhody kastrace snížení recidivy při sexuálně motivované trestné činnosti, nicméně já s tímto názorem nesouhlasím, protože mi kastrace nepřipadá humánní, raději zastávám celoživotní léčbu lékem Androcur, kde jsou však nežádoucí účinky, ..."). 

Diskuzi udělějte pomocí videokonference a její průběh zaznamenejte na video. Soubor pak odevzdejte do odevzdáváry. Souběžně s tímto souborem odevzdejte ještě v textové podobě soubor, kde budou vaše jména, UČO a téma, které jste si vybrali a zdroje (abych věděla, komu dát jaké body). 

Na začátku diskuze se prosím představte a uveďte vybrané téma a proč jste si jej zvolili. Závěrem zkuste navrhnout nějaké vaše řešení nebo se shodnout na nějakém stanovisku. 

Inspirace pro témata k diskuzi:

Neutrální gender hračky a pohádky - Ano nebo ne?

Mělo by probíhat ukončení plodnosti u transsexuálů?

Třetí pohlaví (+ další identity)

Měla by být pedofilům zpřístupněna dětská pornografie?

Kastrace mužů - Ano nebo Ne? 

Problematika legalizace prostituce


Termín odevzdání je 29. 11.


Hodnotit budu vaše zapojení se do diskuze, relevantní zdroje a pokuste se, aby diskuze nebyla plytká. Nebojte se klidně uvést vlastní pohled na věc. Pro zkvalitnění diskuzních schopností ještě můžete před diskuzí prostudovat web bezfaulu.net, kde jsou uvedeny časté argumentační fauly. 

Pokud se budete potřebovat na něco doptat, neváhejte mě kontaktovat. Při semináři k Poruchám osobnosti jsem loni vytvořila FB skupinu, kde můžu hromadně odpovědět na nějaké dotazy. Tak můžete využít ještě tu, přepíšu její název, aby byl aktuální na "seminář - parafilie" https://www.facebook.com/groups/1387066518145585Literatura:

Brenot, P. (2017). Sex komiks: první komiksové dějiny sexuality. V Praze: Paseka. 

Fifková, H. (2008). Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Praha: Grada.

Hajnová, R. , Novák, T., Capponi, V. (1994). Sexuologický slovník. Praha: Grada. 

Janula. J. (2010). Otroci sexu: sexuální zvrácenosti a nebezpečné deviace. Praha: Brána. 

Kolářský, A. (2008). Jak porozumět sexuálním deviacím. Teoretická východiska sexodiagnostiky – cesta k tvorbě náhledu a k realizaci sexuality v mezích zákona. Praha: Galén. 

Weiss, P. (2000). Sexuální zneužívání: pachatelé a oběti. Praha: Grada. 

Weiss, P. (2008). Sexuální deviace. Praha: Portál. 

Weiss, P. (2010). Sexuologie. Praha: Grada Publishing. 

Weiss, P. (2017). Poruchy sexuální preference. Praha: Galén.

Zvěřina, J. (1995) Lékařská sexuologie. Praha: Schering. 


YT kanál: Christian Kozel https://www.youtube.com/channel/UCOleUZCnteWGkyYuFtBQMBg

Podcast z 18.10.2019 David Vaníček: Slyšíme se? Trans kluk Christian Kozel: Z vlastního ženského těla mi bylo zle. Na plastiku penisu budu šetřit. Dostupné např. na Spotify

FtM https://www.youtube.com/watch?v=t_lOAysSS8Y

MtF https://www.youtube.com/watch?v=tyd82y8tFOg

FtM rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=Ox8EeroRHSI

MtF v proměně, rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=KW6j3_n0lkM

FN Brno https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/sexuologicke-oddeleni/standardy-pece-o-klienty-s-poruchami-pohlavni-identity/t5802

ČEPEK – Československá pedofilní komunita: https://www.pedofilie-info.cz/cepek-ceskoslovenska-pedofilni-komunita/

Rozhovory na ČT, …

bezfaulu.net

Neurotické poruchy


Zadání domácího úkolu

Domácí úkol má tři fáze:


1. V rozpisech témat se přihlaste ke skupinovému tématu. Od  23.11. 17:00 do 25.11. 23:59.


2. Ve skupině kreativním způsobem zpracujte téma, ke kterému jste se přihlásili. Vaším úkolem je představit kolegům z ročníku informace o neurotických poruchách, které se neprobíraly na semináři. Můžete zvolit např. formu videa, podcastu, posteru, myšlenkové mapy, edukační hry, nebo cokoliv jiného. Zakázán je pouze prostý studijní text či PowerPointová prezentace. Vaše materiály budou sloužit jako studijní podklad pro ostatní k testu, proto dbejte na to, aby byl fakticky správný. 

Informace, které je třeba zahrnout:

- zařazení poruchy do kategorie dle MKN-10

- diagnostická kritéria dle MKN-10

- prevalence a etiologie

- jakékoliv další zajímavé a relevantní informace


Deadline: 20.12.2020 23:59


3. Po termínu odevzdávání si prohlédněte všechna zpracování Vašich kolegů, která naleznete v odevzdávárně. Informace z nich se mohou objevit v závěrečném testu.

Řízené relaxace

Krizová intervence

Úkol ze semináře

Představte si, že jste pracovníkem Linky bezpečí, která pracuje telefonicky a elektronicky. Přišla Vám následující zpráva a Vy máte za úkol na ni písemně zareagovat:


„Už nemůžu, já to bez něj nedám, je prostě pryč a já si nevím rady. Prosím, pomozte mi. Smutná“


Deadline: 21.12.2020

Zápočtový test