Klinická psychologie - semináře

Poruchy příjmu potravy

PPP
Zadání domácího úkolu

Poruchy příjmu potravy již vůbec nejsou mediální tabu. Některé pořady se na PPP dokonce přímo zaměřují. Vaším úkolem bude vybrat si některý z populárních pořadů, který PPP prezentuje (např. Jste to, co jíte, Supersize vs. Superskinny, ...), zhlédnout jeden díl a ten kriticky zhodnotit. Další možností je vybrat si film o PPP. Práce bude obsahovat:

1) Velmi stručnou charakteristiku pořadu a shrnutí konkrétního dílu nebo stručný obsah filmu, který jste si vybrali.

2) Kritické zhodnocení některého z aspektů konkrétního dílu nebo filmu. Nemusíte hodnotit celý pořad, vyberte si konkrétní téma, které Vás zaujalo nebo k němu máte co říct (např. jak pořad může působit na diváky, jakým způsobem je PPP prezentovaná, jak efektivní může být léčba nebo psychologická intervence v rámci pořadu, jak prezentované PPP odpovídají realitě, atd.) Využijte formu úvahy a argumentace podložené alespoň dvěma odbornými zdroji.

Rozsah: 1 - 2 NS

Bodové hodnocení viz informace k předmětu.