Klinická psychologie - semináře

Psychotické poruchy

Život se schizofrenií
Příběh Romana
Zadání úkolu

Vypracujte poster o schizofrenii. 

Poster by měl být pro laickou veřejnost, tudíž používejte výrazy, kterým bude každý rozumět, měl by vizuálně lidi přitáhnout, edukovat o schizofrenii, přispět k destigmatizaci a vyvrátit známé mýty o schizofrenii. Formát a množství a způsob podání informací je na Vás. Do odezvdávárny jej ukládejte jako obrázek nebo pdf. 

Deadline pro všechny seminární skupiny je do konce listopadu.