Komparativní osteologie - cvičení
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Komparativní osteologie - cvičení
Info
Období
podzim 2020
Učitel doporučuje studovat od 5. 10. 2020 do 11. 10. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 9. 11. 2020 do 15. 11. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 16. 11. 2020 do 3. 12. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 30. 11. 2020 do 17. 12. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 7. 12. 2020 do 13. 12. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 7. 1. 2021 do 14. 1. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 15. 1. 2021 do 22. 1. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Týden 1 - Základní metodické postupy

A) Popis osteologického nálezu

Popište následující kosterní nálezy: 

 1. určete anatomickou část
 2. zařaďte do systému kosterní soustavy 
 3. popište zachovalost
 4. popište barvu
 5. texturu povrchu 
 6. určete, zda se jedná o kost dospělého nebo nedospělého jedince a napište, podle kterých znaků jste tak určili
 7. popište přítomné specifické znaky

Případ 1

01

Případ 2

Případ 3

Případ 4

04

Případ 5

B) Anatomické určení osteologického nálezu

Určete:

 1. o jakou část těla je jedná
 2. zda se jedná o fragment nebo kompletní anatomickou část
 3. pokud se jedná o kost, určete, o jaký typ kosti jde

Případ 1

Případ 2

Případ 3

Případ 4

Případ 5

Případ 6

Případ 7

Případ 8

Případ 9

09b

Případ 10

10b

C) Metody záznamu a hodnocení

Určete:

 1. záznamovou metodu, kterou byl nález dokumentován
 2. jaké jsou výhody/nevýhody zvolené metody
 3. jaké biologické/osteologické vlastnosti nebo znaky lze na záznamu hodnotit

Případ 1

01b

Případ 2

Případ 3

Případ 4

Případ 5

D) Taxonomické určení nálezu

Jste schopni určit taxonomické zařazení těchto případů s pomocí osteologického atlasu?

Případ 1

01c

Případ 2

02c
Pages from Human and Nonhuman Bone Identification A Color Atlas 3
PDF ke stažení

Týden 2 - Rozdíly v mikrostruktuře kostní tkáně

A) Popis mikrostruktury

1. Popište struktury označené písmeny A-F. 

2. Seřaďte a popište struktury A-E na následujících obrázcích.

B) Mezidruhové rozdíly v mikrostruktuře kostí

Popište mikrostrukturu kostní tkáně.

 1. určete, o jaký typ kostní tkáně se jedná
 2. popište, zda se jedná o primární nebo sekundární tkáň
 3. zda je tkáň vaskularizovaná a do jaké míry
 4. popište všechny typy struktur, které na obrázku vidíte
 5. rozhodněte, o taxonomickém zařazení vzorku podle srovnávacích referenčních snímků
Případ 1

Případ 2

Případ 3

Případ 4

Případ 5

Případ 6

Případ 7 

Případ 8 

Případ 9 

Případ 10 

Případ 11  

Případ 12  

Případ 13

Případ 14

Případ 15    

Reference 

Reference low
PDF ke stažení

C) Histomorfometrie

 1. Rozměry Haversových kanálků
 2. Rozměry osteonů
Určete rozměry Haversových kanálků/osteonů na následujících snímcích pomocí analýzy obrazu

Postupujte následujícím způsobem:

 1. Stáhněte program ImageJ na adrese https://imagej.nih.gov/ij/download.html a spusťte pomocí program pomocí ikony ImageJ.exe.
 2. Stáhněte snímky do svého PC a otevřete v programu ImageJ.
 3. Pomocí nástroje "straight line" označte měřítko obrázku a určete jeho délku v pixelech pomocí nástroje Analyze-Measure (CTRL+M).
 4. Vyberte Haversovy kanálky a osteony pro měření a změřte jejich průměr pomocí nástrojů "straight line" a "measure". Změřte nejméně 10 struktur na snímku (pokud to bude možné). 
 5.  Pomocí trojčlenky a změřeného měřítka vypočítejte reálné rozměry změřených rozměrů. 
 6. Vypočítejte průměrné hodnoty rozměru HK pro daný snímek. 
 7. Na základě rozměrů HK a osteonů určete, zda daný snímek zobrazuje lidskou nebo zvířecí kosti. Pokuste se odhadnout taxonomické zařazení. Použijte následující referenční údaje:
 

Případ 1

Případ 2

Případ 3

Případ 4 

Případ 5 


Týden 3 - Lebka a osová kostra - taxonomické rozdíly

Otázky k cvičení 3

1. Které z uvedených zvířat nemá řezáky umístěné v řezákové kosti?

A) Equus

B) Sus

C) Ovis

 

2. V čem se podobá čelní kost prasete a psa?

A) není mezi nimi žádná podobnost

B) neuzavírá se v očnici

C) je výrazně pneumatizovaná

 

3. Výrazný processus condylaris na dolní čelisti je typický pro

A) Bos

B) Sus

C) Lepus

 

4. Na kterém obrázku se nachází processus paracondylaris prasete?

A)

B)

C)

5. Která z těchto kostí nepochází z tura?

A)

B)

C)


Týden 4 - Lebka a osová kostra - interindividuální rozdíly


Dear students 

here you can find, for your record, the link related to the quiz you have done and that we discussed during the first session.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I0-QEdvw3EyW9zkL1V_O6F1PMQYGlWtCksUUs4FCYv1UNldRMEg2SzZTOUFEWExGQkhIWklPTkFXOS4u

Comparative osteology practical training
PDF ke stažení

Týden 5 - Dentice

Cvičení 5
Otázky k cvičení 5

1. Kterému druhu patří následující zubní formuly (vzorce)?

A) 3 0 3 3

B) 2 1 2 3

C) 3 1 4 2


2. Tvrdé tkáně zubu tvoří:

A) Cement, pulpa, gingiva

B) Cement, dentin, pulpa

C) Cement, sklovina, dentin


3. Popište vyznačené struktury na řezu zubem.

4. V dentici šelem pozorujeme tzv. trhákový komplex. Ketré zuby ho tvoří?

A) trvalý horní třetí a čtvrtý premolár, trvalý horní první molár

B) dočasný horní třetí premolár, dočasný dolní čtvrtý premolár, trvalý horní třetí premolár, trvalý dolní první molár

C) trvalé horní řezáky a špičáky


5. Pro dentici prasete (Sus scrofa) je charakteristický neustále rostoucí zub. Který to je?

A) první trvalý řezák

B) první dočasný premolár

C) trvalý horní a dolní špičák


6. U kterého druhu je výrazná redukce počtu trvalých špičáků?

A) kůň domácí

B) pes domácí

C) prase domácí


7. Pro který typ zubu šelem je charakteristický vzor "fleur-de-lys"?

A) moláry

B) řezáky

C) špičáky


8. Identifikujte zobrazený zub (uveďte slovní skupinové určení, typ chrupu, čelist, typ zubu, pořadí zubu, stranu, ze které zub pochází):

A)


B)

C)


Týden 6 - kosti přední končetiny

Otázky ke cvičení

1. U kterého z uvedených zvířecích druhů není vyvinut acromion

 1. Sus
 2. Canis
 3. Bos

2. Která část kosti pažní se nejčastěji dochová v archezoologických souborech a je dobře identifikovatelná?

 1. Proximální epifýza
 2. Diafýza
 3. Distální epifýza

 3. U kterého zvířecího druhu není vyvinuta kost loketní v celé délce?

 1. Sus
 2. Canis
 3. Equus

4. Určete os metacarpale III+IV tura domácího

5. Určete lopatku prasete domácího 

6. Které kosti byly vybírány pro výrobu bruslí v raném středověku?

 1. ploché – pro dobré upevnění na nohu
 2. krátké – pro jejich variabilitu a vysokou pevnost
 3. dlouhé – pro optimální skluznou plochu

Týden 7 Human Upper Limb bone morphology

Dear students,

after the long interactive session on the Upper limb bone morphology, you are ready for another short challenge.


Go to FORMS using the link below and test your knowledge by December 3.

The only thing you have to do is paste and copy the entire link on your browser and start the quiz. 

You must put your name and then answer the questions. Take your time but the exercise does not require too much time (around 10 minutes). You must reply to each answer before submitting  (if not, you are not able to submit the quiz!) 

Try to reach the max points (6 points), anyway, this quiz WON'T BE officially marked. So don't worry about the grade and have fun. 

Here the link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I0-QEdvw3EyW9zkL1V_O6F1PMQYGlWtCksUUs4FCYv1UMElJNkIwNThJUTJUMDNJNDVINDlPVjlTOS4u


Upper Limb training
PDF ke stažení

Týden 8 - Kosti dolní končetiny - taxonomické rozdíly

1. Který z uvedených druhů má kost lýtkovou dochovanou jen v její proximální části?

 1. , Bos
 2. Canis
 3. Equus

2. U kterého druhu má kost stehenní velký chocholík převyšující hlavici kosti?

 1. Ursus
 2. Sus
 3. Bos

3. Čím se výrazně odlišuje distální kloubní plocha kosti holenní koně?

 1. Připojuje se k ní výrazný rudiment distální část kosti lýtkové
 2. Směr kloubní plochy je rovnoběžný s podélnou osou těla zvířete
 3. Směr kloubní plochy je šikmý k podélné ose těla zvířete

4. Najděte kost hlezenní prasete.

5. Najděte proximální kloubní část os metatarsale III a IV tura.

Týden 9 Lower Limb

Dear students, 

here you can find some of the images which we discussed during our practicals.

Furthermore, I created a short quiz for you. There are no points to win,  it is just a short exercise to test your knowledge. 

Please do the quiz by 17 December.  You must reply to each answer; the quiz does not take too much time so please try to be accurate. 

Here below you find the link!

Have a good week!


Practicals lower limb pictures
PDF ke stažení

Týden 10

1. Která tvrzení o antropologických a archeozoologických nálezech je pravdivá?

A) není mezi nimi podstatných  rozdílů
B) v archeozoologických  souborech bývá zastoupeno více živočišných druhů
C) v obou souborech se vyskytuje podobné zastoupení stop po tafonomických procesech

 

2. Co znamená zkratka NISP v překladu?

A) počet  identifikovaných  jedinců
B) počet identifikovaných  fragmentů
C) počet identifikovaných horních zubů třenových

 

3. K čemu mohou sloužit zjištěné hmotnosti kostí?

A) k porovnání hmotnosti získané živočišné stravy mezi jednotlivými zvířecími druhy
B) ke zjištění průměrné hmotnosti fragmentů kostí
C) k zjištění distribuce kuchyňského odpadu v prostoru  sídliště

 

4. Co znamená označení kosti kvality masa A, B, C

A) stupeň dochování kostí, kdy A značí zcela dochovanou kost
B) Souvisí s věkem poraženého zvířete, kdy A jsou kosti juvenilních zvířat
C) Souvisí s množství na sobě nesoucí svalové tkáně, tuku a morku, kdy kosti kvality A jsou např. kost pažní, stehení

 

5. K určení pohlavní příslušnosti zvířete slouží

A) přítomnost penisové kosti
B) špičáky u prasat
C) špičáky u koní

Týden 11 Taphonomy training

Dear students,

here I attached a copy of the assignment already shared by teams and the other materials proposed during the training (just in case!)

This page will be updated on Monday with a folder for homework vault.

Have a good weekend

Record data
PDF ke stažení
Taphonomy Checklist
PDF ke stažení
Ifa paper 7 17
PDF ke stažení

!

Practical training taphonomy 1 1 6
PDF ke stažení

Týden 12 Taphonomy training part 2

Dear students, the last training was based mainly on the assignment on Forms and the PDF already provided. Here I  added just the case which we have discussed earlier during the virtual laboratory.

Best regards

Taphonomy Training second part
PDF ke stažení

Týden 13