Komparativní osteologie - cvičení

Týden 5 - Dentice

Cvičení 5
Otázky k cvičení 5

1. Kterému druhu patří následující zubní formuly (vzorce)?

A) 3 0 3 3

B) 2 1 2 3

C) 3 1 4 2


2. Tvrdé tkáně zubu tvoří:

A) Cement, pulpa, gingiva

B) Cement, dentin, pulpa

C) Cement, sklovina, dentin


3. Popište vyznačené struktury na řezu zubem.

4. V dentici šelem pozorujeme tzv. trhákový komplex. Ketré zuby ho tvoří?

A) trvalý horní třetí a čtvrtý premolár, trvalý horní první molár

B) dočasný horní třetí premolár, dočasný dolní čtvrtý premolár, trvalý horní třetí premolár, trvalý dolní první molár

C) trvalé horní řezáky a špičáky


5. Pro dentici prasete (Sus scrofa) je charakteristický neustále rostoucí zub. Který to je?

A) první trvalý řezák

B) první dočasný premolár

C) trvalý horní a dolní špičák


6. U kterého druhu je výrazná redukce počtu trvalých špičáků?

A) kůň domácí

B) pes domácí

C) prase domácí


7. Pro který typ zubu šelem je charakteristický vzor "fleur-de-lys"?

A) moláry

B) řezáky

C) špičáky


8. Identifikujte zobrazený zub (uveďte slovní skupinové určení, typ chrupu, čelist, typ zubu, pořadí zubu, stranu, ze které zub pochází):

A)


B)

C)