Komparativní osteologie - cvičení

Týden 6 - kosti přední končetiny

Otázky ke cvičení

1. U kterého z uvedených zvířecích druhů není vyvinut acromion

 1. Sus
 2. Canis
 3. Bos

2. Která část kosti pažní se nejčastěji dochová v archezoologických souborech a je dobře identifikovatelná?

 1. Proximální epifýza
 2. Diafýza
 3. Distální epifýza

 3. U kterého zvířecího druhu není vyvinuta kost loketní v celé délce?

 1. Sus
 2. Canis
 3. Equus

4. Určete os metacarpale III+IV tura domácího

5. Určete lopatku prasete domácího 

6. Které kosti byly vybírány pro výrobu bruslí v raném středověku?

 1. ploché – pro dobré upevnění na nohu
 2. krátké – pro jejich variabilitu a vysokou pevnost
 3. dlouhé – pro optimální skluznou plochu