Komparativní osteologie - cvičení

Týden 8 - Kosti dolní končetiny - taxonomické rozdíly

1. Který z uvedených druhů má kost lýtkovou dochovanou jen v její proximální části?

  1. , Bos
  2. Canis
  3. Equus

2. U kterého druhu má kost stehenní velký chocholík převyšující hlavici kosti?

  1. Ursus
  2. Sus
  3. Bos

3. Čím se výrazně odlišuje distální kloubní plocha kosti holenní koně?

  1. Připojuje se k ní výrazný rudiment distální část kosti lýtkové
  2. Směr kloubní plochy je rovnoběžný s podélnou osou těla zvířete
  3. Směr kloubní plochy je šikmý k podélné ose těla zvířete

4. Najděte kost hlezenní prasete.

5. Najděte proximální kloubní část os metatarsale III a IV tura.