Komparativní osteologie - cvičení

Týden 10

1. Která tvrzení o antropologických a archeozoologických nálezech je pravdivá?

A) není mezi nimi podstatných  rozdílů
B) v archeozoologických  souborech bývá zastoupeno více živočišných druhů
C) v obou souborech se vyskytuje podobné zastoupení stop po tafonomických procesech

 

2. Co znamená zkratka NISP v překladu?

A) počet  identifikovaných  jedinců
B) počet identifikovaných  fragmentů
C) počet identifikovaných horních zubů třenových

 

3. K čemu mohou sloužit zjištěné hmotnosti kostí?

A) k porovnání hmotnosti získané živočišné stravy mezi jednotlivými zvířecími druhy
B) ke zjištění průměrné hmotnosti fragmentů kostí
C) k zjištění distribuce kuchyňského odpadu v prostoru  sídliště

 

4. Co znamená označení kosti kvality masa A, B, C

A) stupeň dochování kostí, kdy A značí zcela dochovanou kost
B) Souvisí s věkem poraženého zvířete, kdy A jsou kosti juvenilních zvířat
C) Souvisí s množství na sobě nesoucí svalové tkáně, tuku a morku, kdy kosti kvality A jsou např. kost pažní, stehení

 

5. K určení pohlavní příslušnosti zvířete slouží

A) přítomnost penisové kosti
B) špičáky u prasat
C) špičáky u koní