Komparativní osteologie - cvičení

A) Popis osteologického nálezu

Popište následující kosterní nálezy: 

  1. určete anatomickou část
  2. zařaďte do systému kosterní soustavy 
  3. popište zachovalost
  4. popište barvu
  5. texturu povrchu 
  6. určete, zda se jedná o kost dospělého nebo nedospělého jedince a napište, podle kterých znaků jste tak určili
  7. popište přítomné specifické znaky

Případ 1

01

Případ 2

Případ 3

Případ 4

04

Případ 5