Komparativní osteologie - cvičení

B) Mezidruhové rozdíly v mikrostruktuře kostí

Popište mikrostrukturu kostní tkáně.

  1. určete, o jaký typ kostní tkáně se jedná
  2. popište, zda se jedná o primární nebo sekundární tkáň
  3. zda je tkáň vaskularizovaná a do jaké míry
  4. popište všechny typy struktur, které na obrázku vidíte
  5. rozhodněte, o taxonomickém zařazení vzorku podle srovnávacích referenčních snímků
Případ 1

Případ 2

Případ 3

Případ 4

Případ 5

Případ 6

Případ 7 

Případ 8 

Případ 9 

Případ 10 

Případ 11  

Případ 12  

Případ 13

Případ 14

Případ 15    

Reference 

Reference low
PDF ke stažení