Komparativní osteologie - cvičení

C) Histomorfometrie

  1. Rozměry Haversových kanálků
  2. Rozměry osteonů
Určete rozměry Haversových kanálků/osteonů na následujících snímcích pomocí analýzy obrazu

Postupujte následujícím způsobem:

  1. Stáhněte program ImageJ na adrese https://imagej.nih.gov/ij/download.html a spusťte pomocí program pomocí ikony ImageJ.exe.
  2. Stáhněte snímky do svého PC a otevřete v programu ImageJ.
  3. Pomocí nástroje "straight line" označte měřítko obrázku a určete jeho délku v pixelech pomocí nástroje Analyze-Measure (CTRL+M).
  4. Vyberte Haversovy kanálky a osteony pro měření a změřte jejich průměr pomocí nástrojů "straight line" a "measure". Změřte nejméně 10 struktur na snímku (pokud to bude možné). 
  5.  Pomocí trojčlenky a změřeného měřítka vypočítejte reálné rozměry změřených rozměrů. 
  6. Vypočítejte průměrné hodnoty rozměru HK pro daný snímek. 
  7. Na základě rozměrů HK a osteonů určete, zda daný snímek zobrazuje lidskou nebo zvířecí kosti. Pokuste se odhadnout taxonomické zařazení. Použijte následující referenční údaje:
 

Případ 1

Případ 2

Případ 3

Případ 4 

Případ 5