Základy soudního lékařství
Základy soudního lékařství
Info
Term
Spring 2021

25.2.2021 8:00 - 11:00 hod. Organizace soudně lékařské služby, úvod do soudního lékařství, postup při úmrtí, přednáší dr. VojtíšekPozn.: záznam přednášky je dostupný v MS Teams.

26.2.2021 8:00 - 11:00 hod. Forenzní alkohologie, přednáší prof. Hirt

26.3.2021 8:00 - 11.00 hod. Mechanizmus vzniku úrazů, přednáší dr. Krajsa

Ukončení předmětu


Přesný způsob ukončení předmětu bude zveřejněn nejpozději ke dni třetího přednáškového bloku.

Obsah učiva potřebný ke zkoušce je pokryt zkouškovými okruhy:

Error: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/law/jaro2021/BT602Zk/op/otazky_prf_zkouska.pdf