Základy soudního lékařství

Ukončení předmětu


Přesný způsob ukončení předmětu bude zveřejněn nejpozději ke dni třetího přednáškového bloku.

Obsah učiva potřebný ke zkoušce je pokryt zkouškovými okruhy:

Error: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/law/jaro2021/BT602Zk/op/otazky_prf_zkouska.pdf

Next