Příprava na tlumočení
Mgr. Bc. Eva Lalkovičová
Příprava na tlumočení
Info
Term
Autumn 2021
Náplní semináře bude příprava na tlumočení v podobě praktických cvičení tlumočnických kompetencí.


Prezenční výuka (úterý, G12):

12.10.

26.10.

9.11.

16.11.

7.12.

14.12.


Hodnocení:

  • aktivní účast v hodinách
  • závěrečný úkol: odevzdání 1 nahrávky konsekutivního tlumočení s písemnou reflexí svého výkonu + komentář k nahrávce 1 kolegy/kolegyně


Ukončení bloku:

Do příslušné odevzdávárny odevzdejte do 15. ledna nahrávku konsekutivního tlumočení (video v rozsahu cca 5-7 minut) společně s písemnou reflexí vlastního výkonu.

V reflexi sa zaměřte zejména na:

- jazykovou a obsahovou správnost

- styl (vhodnost zvolených styl. prostředků, registr)

- pohotovost, kreativitu, improvizaci

- práci s hlasem (artikulace, tempo, melodie...)

Následně obdržíte e-mailem jinou nahrávku tlumočnického výkonu, kterou okomentujete a komentář vložíte do druhé odevzdávárny, a to do 25. ledna.


Teacher recommends to study from 11. 10. 2021 to 17. 10. 2021.
Teacher recommends to study from 25. 10. 2021 to 31. 10. 2021.
Teacher recommends to study from 8. 11. 2021 to 14. 11. 2021.
Teacher recommends to study from 15. 11. 2021 to 21. 11. 2021.
Teacher recommends to study from 6. 12. 2021 to 12. 12. 2021.
Teacher recommends to study from 13. 12. 2021 to 19. 12. 2021.
Previous