Příprava na tlumočení

Týden 1

Úvod do tlumočení: základní pojmy, historie, metody.

Zdroje pro nácvik tlumočení: