Příprava na tlumočení

Týden 2

Projev na veřejnosti.

Jednou ze základních tlumočnických kompetencí je schopnost adekvátně přizpůsobit svůj projev komunikativní situaci, ve které se nacházíme. Mluvení na veřejnosti má svá specifika, je potřeba mít na paměti, že vždy mluvíme k určitému publiku (i když ho, například pri tlumočení v kabině nebo na dálku, přímo nevidíme) a vzhledem k tomu volíme i vhodný styl a registr. Projev musí splňovat určitá formální kritéria, co se týče řazení informací, logické následnosti apod., ale soustředíme sa také na práci s hlasem (tempo řeči, melodie, správná artikulace, hlasitost atd.).

Dobrovolný úkol:

Najděte na internetu veřejný projev nějaké osobnosti (novoroční projev prezidenta, projev k otevření významné výstavy nebo budovy a pod.) a zkuste si ho nahlas přečíst, přičemž se pokuste dbát na všechny zásady mluvení na veřejnosti, o kterých jsme mluvili na hodině. Pořiďte z projevu nahrávku a věnujte čas krátké sebereflexi.

Tip na samostudium:

Existuje množství materiálů a kurzů, které se věnují mluvení na veřejnosti. Můžete se podívat například na tento:

https://edutin.com/curso-de-oratoria-4203

Zde naleznete projevy ve španělštině, je totiž vhodné oboznámit se i s formou projevů v jazyce, ze kterého tlumočíme:

https://www.retoricas.com/2009/12/autores.html