Příprava na tlumočení

Týden 3

Tlumočnická notace.

Teorie:

Projděte si následující materiál, kde jsou shrnuty některé zásady tlumočnického zápisu. I když se jedná o zápis v angličtině, některá pravidla jsou všeobecně platná a mohou vás inspirovat k vytváření vlastního systému poznámek.

Rozan, Jean Francois. 2005. Note-taking in Consecutive Interpreting. Krakow: Tertium.

Cvičení:

Projděte si následující videa a pokuste se o tlumočnickou notaci a následné přetlumočení:

https://youtu.be/2wKF3Wqlxms

https://youtu.be/KZX0BWntcvA

https://youtu.be/jd69cJx9jt0

Zamyslete se, jaké informace, slova, fráze, konektory atd., jste si zapisovali, co vám pomohlo při rekonstrukci diskurzu nebo naopak dělalo potíže zaznačit a rozpamatovat se, jaké symboly jste využívali a které vám, naopak, chyběly. Zkuste se také zamyslet, jaké typy symbolů využíváte (jaká je jejich forma, jak moc jsou komplikované na zápis atd.).

Úkol k odevzdání:

Na základě předchozího cvičení vytvořte "glosář" svých nejpoužívanějších zkratek/značek (7-10) ve formě obrázku/zkratky + slovního překladu.