Příprava na tlumočení

Týden 4

Tlumočení z listu.

Tlumočení z listu představuje specifický způsob tlumočení, kdy má tlumočník nebo tlumočnice k dispozici psaný text, který (většinou bez předchozí přípravy) překládá přímo do mluvené formy. Podobně jako u simultánního tlumočení, i tady je důležitá rozdělená pozornost (čteme a mluvíme zároveň), práce s posunem a schopnost anticipace.

Dobrovolný úkol:

Najděte libovolný psaný text ve španělštině - může jít o zprávu z novin, veřejný projev, návod k obsluze pračky nebo pohádku. Pokuste se text bez předchozí přípravy přetlumočit a svůj výkon zaznamenejte. Pořízená nahrávka vám poslouží k sebereflexi. Jak byste ohodnotili svůj projev? Podařilo se vám dosáhnout jazykovou a věcnou správnost? Pokud ne, co vám dělalo největší potíže? Jak byste ohodnotili projev po formální stránce (tempo, rytmus, melodie řeči, artikulace a pod.) a v čem byste se mohli zlepšit?