Odborný překladatelský a tlumočnický seminář I - administrativní texty a texty EU

Clase 2 - 8/10

Géneros - textos administrativos, diferencias traductológicas