Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky

Milé studentky, milí studenti,

ponořme se společně do úchvatného příběhu vzniku románských jazyků. Zvu vás na cestu téměř detektivního hledání zárodků toho, co je dnes běžnou součástí italštiny, španělštiny, francouzštiny, portugalštiny a dalších románských jazyků. Uvidíme, jak se na troskách římského impéria začíná rodit něco nového a silného, co se později vynoří v podobě románských jazyků a středověké kultury, na níž navazujeme dodnes. Latina tak zůstává stále s námi i před propast mnoha staletí.

Existuje něco jako lidová latina?

Prezentace s hlavními body.

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/lidova_latina_romanske_jazyky_PS19.pptx

Vypravte se na virtuální prohlídku nápisů z Pompejí a Herculanea:

Zkuste si odpovědět na otázky spojené s tématem lidové latiny a jazykové změny pomocí odpovědníku:

Jak se měnila výslovnost a kde to zjistíme


Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/58962933/phonetic_evolution.pdf
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/Panhuis_vyslovnost.pdf

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/hlasky_PS18.pptx


Zkuste sami odhalit hláskové změny

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/priklady_hlasky_urcovani_v_hodine.docx
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Appendix_Probi.rtf

Přímé svědectví nápisů

Databáze změn na latinských nápisech, kde je spousta příkladů z území celé římské říše.

Video - What Latin sounded like


Jak se ztratily pády a jak se z ille stal člen

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/58962933/nominal_morphology.pdf
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/jmena_PS19.pptx

Zkuste si, co jste si zapamatovali (odkaz funguje jen v případě, že ho učitel aktivuje, je třeba zadat název místnosti JMIKULOVA)

Texty, kde lze dobře vidět změny u jmen

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Antoninus_edice
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Anton_2.pdf

Otestujte svoje znalosti


Jak přežily slovesné tvary

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/58962933/verbal_morphology.pdf
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/slovesa_PS18.pptx

Vznik nových forem - perfekta a futura

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/gramatikalizace_PS18.pptx

První tradičně uváděný doklad perfekta:

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Gregorius_episcopum.docx

První doklad futura:

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/daras.docx

Příběh akuzativu s infinitivem, vedlejších vět a slovosledu


Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/syntax_PS19.pptx
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Fredegar_Samo
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Chlodvik_Gregorius_MGH.docx

Odkud se vzala románská slova


Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/lexikum.pptx