Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky

Existuje něco jako lidová latina?

Prezentace s hlavními body.

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/lidova_latina_romanske_jazyky_PS19.pptx

Vypravte se na virtuální prohlídku nápisů z Pompejí a Herculanea:

Zkuste si odpovědět na otázky spojené s tématem lidové latiny a jazykové změny pomocí odpovědníku: