Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky

Jak se měnila výslovnost a kde to zjistíme


Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/58962933/phonetic_evolution.pdf
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/Panhuis_vyslovnost.pdf

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/hlasky_PS18.pptx


Zkuste sami odhalit hláskové změny

Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/priklady_hlasky_urcovani_v_hodine.docx
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Appendix_Probi.rtf

Přímé svědectví nápisů

Databáze změn na latinských nápisech, kde je spousta příkladů z území celé římské říše.

Video - What Latin sounded like