Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky

Příběh akuzativu s infinitivem, vedlejších vět a slovosledu


Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/syntax_PS19.pptx
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Fredegar_Samo
Error: The referenced object does not exist or you do not have the right to read.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Chlodvik_Gregorius_MGH.docx