Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky

Milé studentky, milí studenti,

ponořme se společně do úchvatného příběhu vzniku románských jazyků. Zvu vás na cestu téměř detektivního hledání zárodků toho, co je dnes běžnou součástí italštiny, španělštiny, francouzštiny, portugalštiny a dalších románských jazyků. Uvidíme, jak se na troskách římského impéria začíná rodit něco nového a silného, co se později vynoří v podobě románských jazyků a středověké kultury, na níž navazujeme dodnes. Latina tak zůstává stále s námi i před propast mnoha staletí.

Existuje něco jako lidová latina?

Prezentace s hlavními body.

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/lidova_latina_romanske_jazyky_PS19.pptx

Vypravte se na virtuální prohlídku nápisů z Pompejí a Herculanea:

Zkuste si odpovědět na otázky spojené s tématem lidové latiny a jazykové změny pomocí odpovědníku:

Jak se měnila výslovnost a kde to zjistíme


Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/58962933/phonetic_evolution.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/Panhuis_vyslovnost.pdf

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/hlasky_PS18.pptx


Zkuste sami odhalit hláskové změny

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/priklady_hlasky_urcovani_v_hodine.docx
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Appendix_Probi.rtf

Přímé svědectví nápisů

Databáze změn na latinských nápisech, kde je spousta příkladů z území celé římské říše.

Video - What Latin sounded like


Jak se ztratily pády a jak se z ille stal člen

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/58962933/nominal_morphology.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/jmena_PS19.pptx

Zkuste si, co jste si zapamatovali (odkaz funguje jen v případě, že ho učitel aktivuje, je třeba zadat název místnosti JMIKULOVA)

Texty, kde lze dobře vidět změny u jmen

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Antoninus_edice
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Anton_2.pdf

Otestujte svoje znalosti


Jak přežily slovesné tvary

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/58962933/verbal_morphology.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/slovesa_PS18.pptx

Vznik nových forem - perfekta a futura

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/gramatikalizace_PS18.pptx

První tradičně uváděný doklad perfekta:

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Gregorius_episcopum.docx

První doklad futura:

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/daras.docx

Příběh akuzativu s infinitivem, vedlejších vět a slovosledu


Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/syntax_PS19.pptx
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Fredegar_Samo
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Chlodvik_Gregorius_MGH.docx

Odkud se vzala románská slova


Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/lexikum.pptx