Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky

Jak se ztratily pády a jak se z ille stal člen

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/58962933/nominal_morphology.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/jmena_PS19.pptx

Zkuste si, co jste si zapamatovali (odkaz funguje jen v případě, že ho učitel aktivuje, je třeba zadat název místnosti JMIKULOVA)

Texty, kde lze dobře vidět změny u jmen

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Antoninus_edice
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/texty/Anton_2.pdf

Otestujte svoje znalosti