Jak se z latiny vyvinuly románské jazyky

Odkud se vzala románská slova


Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2021/ROM2B101/um/lid_lat/prezentace/lexikum.pptx
Následující